Selleks, et tellitud kaup kohale jõuaks, tuleb enne tellimist veenduda, et sõiduk vastaks Euroopa Liidus kehtivate määruste nõuetele. Nõuetele vastavus aitab tagada seda, et liikluses kasutatavad sõidukid oleksid võimalikult ohutud.

Euroopa Liit lubab oma turule sõidukeid, mis vastavad EL määruste nõuetele. Kui tellida endale väljastpoolt Euroopa Liitu elektrisõiduk, teavitab maksu- ja tolliamet (MTA) sellest turujärelevalvega tegelevaid asutusi, transpordiametit või tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametit (TTJA) ning küsib, kas sõiduki võib lubada Euroopa Liidu turule.

Viimase kahe aasta jooksul on olnud juhtumeid, kus selgub alles tollis, et tellitud kaup ei vasta EL-i nõuetele. Sellisel juhul ei luba turujärelevalveasutus sõidukeid tollist edasi ning kaup tuleb tagasi saata või hävitada.

Transpordiamet toob välja soovitused, mida väljastpoolt Euroopa Liitu kahe- ja kolmerattaliste sõidukite tellimise puhul jälgida.

  • Tehke kindlaks, millise kasutusotstarbe on tootja sõidukile määranud. Kas sellega tohib avalikel teedel liigelda?
  • Küsige andmesildi pilte. Nii saate rohkem infot sõiduki kohta.
  • Küsige sõiduki identifitseerimisnumbrit (VIN-koodi). VIN-kood peab olema märgitud igal sõidukil, et seda vajaduse korral tuvastada.
  • Küsige tüübikinnitustunnistust. Tüübikinnitustunnistus on heakskiit sellele, et toote prototüüp täidab kokkulepitud nõudeid.
  • Küsige vastavustunnistust. Vastavustunnistus on dokument, mille annab välja tootja ja mis tõendab, et sõiduk vastab ELi tüübikinnituse nõuetele.
  • Võrrelge jaemüüja ja tootja esitatud teavet sõiduki kohta. Kas need on ühesugused?
  • Vajadusel pöörduge abi saamiseks transpordiameti poole e-posti aadressil info@transpordiamet.ee ja küsige, kas sõiduk vastab kõigile nõuetele.