Mintos on lugenud kokku 19 432 registreeritud investorit Eestist, võrreldes eelmise aasta aprilli 16 065-ga. Keskmine investeering Eesti investori kohta 2021. aasta esimeses kvartalis on 2987€, mis on püsiv kasv aastatagusest ajast, mis oli 2020. aasta teises kvartalis 2035€ investori kohta.

Üldiselt on Eesti investorid Mintose asutamisest alates rahastanud üle 474 miljoni euro, viies nad selle mõõdiku järgi platvormi top 3. Hoolimata asjaolust, et olulise osa sellest summast on rahastanud Eesti juriidilised isikud, on riigi üksikinvestorid ühed aktiivsemad Mintoses, enamik neist vanuserühmas 30–34.

Kui Saksamaal on registreeritud investorite arv kõige kõrgem, siis Eesti on esirinnas investorite arvu poolest elanike arvu kohta. Meie platvormil on registreeritud 19 490 eesti kasutajat ja Eestis on 1,33 miljonit elanikku, seega on 1,47% elanikest liitunud Mintosega, ületades pika puuga kõik teised geograafiliselt kõige enamate registreeritud investoritega riigid. Mis puutub Mintose algusest rahastatavate laenude kogusummasse, siis on Eesti ka ühe elaniku kohta rahastatud laenude hulgas kõige kõrgemal - keskmiselt 24 431,13€ investori kohta. Muud statistikat vaadates on huvitav märkida ka seda, et Eestist pärit naised on Mintose platvormil olnud üsna aktiivsed. Eelmisel aastal moodustasid Eesti naised 36% kõigist äsja registreeritud Eesti investoritest, mis on suurim naisinvestorite kohordi kasv kogu Euroopas. Praeguse seisuga registreerib Mintos 4219 aktiivset naisinvestorit Eestist, mis on märkimisväärne kasv 22% võrreldes eelmise aasta aprilliga.

Eesti investorid finantseerisid ainuüksi selle aasta esimeses kvartalis 16,1 miljoni euro väärtuses laene, mis tähistab märkimisväärset 12% kasvu võrreldes 2020. aasta viimase kvartaliga. „Kumbki Baltimaade naaber ei jõudnud arvu poolest Eestile lähedale rahastatavatest laenudest Mintoses,“ väidab Mintose tegevjuht Martins Sulte. "Usume, et see on osaliselt ajendatud hiljutistest muudatustest Eesti pensionisüsteemis."

Eeldatav on aktiivsuse edasine kasv Mintose turul, kuna Eesti investorid on üha aktiivsemalt oma portfelli mitmekesistanud. Olles juhtiv laenudesse investeerimise turg, omab Mintos 40% ELi turuosast.