Kohtu teatel on võlausaldaja tõendanud nõude alused ja selle, et Kruuda pole 30 päeva jooksul pärast võla sissenõutavaks muutumist seda tasunud. Võlausaldaja on teda ka pankrotiavalduse esitamisest kirjalikult hoiatanud ja võlgnik pole kohustust 10 päeva jooksul täitnud.

Vichmanni ettevõtte avalduse kohaselt on Kruuda ka kohustuste täitmisest hoidumiseks end varjanud ja võõrandanud kogu oma vara.

Kohus kohustas avaldajat tasuma ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks deposiidi ning määras võlgnikule vastamiseks tähtaja.

Mullu septembris jõustus kohtuotsus, millega Kruudalt ja tema firmalt AS Rubla mõisteti Vichmanni Best Idea OÜ kasuks 15 miljonit eurot. Kohtuotsuse kohaselt võttis Kruuda isiklikult ja AS Rubla nimel kirjaliku kokkuleppega kohustuse tasuda kõik võlgnevused Vichmanni äriühingute ees.

AS Rubla, endise nimega Tallinna Piimatööstuse AS ja Tere AS oli alates 2015. aastast likvideerimisel ja on praeguseks pankrotistunud.