Oxfordi teadlaste teisipäeval avaldatud aruandes antakse hinnang Ühendkuningriigi üheteistkümne populaarseima jagamismajanduse tööplatvormi, sealhulgas Uberi, JustEati ja Deliveroo kohta, arvestades õiglast palka, töötajate esindatust ning töötingimusi.

Ettevõtete puhul hinnati seda, kas nad maksavad miinimumpalka, kas ettevõtte töötajad saavad otsustamisel kaasa lüüa, kas neil on läbipaistvad lepingud ja kui palju edendab ettevõte töötajate tervist ja ohutust.

Sõidurakenduse ja toidu kohaletoimetamise teenus Bolt ja ka Amazoni kauba kohaletoimetamise teenus Amazon Flex said mõlemad hindamistulemusena nulli, mis tähendab, et nad ebaõnnestusid kõigis kategooriates.

Parima tulemusega ettevõte oli Suurbritannia firma PedalMe.

Õiglane palk

Ainult kaks platvormi PedalMe ja Just Eat suutsid näidata, et nad tagavad sõitjatele miinimumpalga ka pärast töötaja kulude maha arvestamist.

PedalMe palkab töötajaid töölepingu alusel, Just Eat aga agentuuri kaudu. Paljud platvormid võtavad inimesi tööle füüsilisest isikust ettevõtjana, mitte ei palka neid lepinguga töötajatena.

Üks aruande jaoks küsitletud juht, kes töötab Uberi ja Bolti juures, ütles, et teenis päevas 30 naela. Töötajatele makstakse sageli iga täidetud ülesande eest ja kui on perioode, kus ülesandeid ei anta, võib tunnihind olla äärmiselt madal.

"Majanduslikult on platvormitöötajaks olemine väga kallis," ütleb aruandes kaasa teinud teadlane Dalia Gebrial.

Õiglane esindatus

Ainult neli platvormi suudavad tagada selle, et töötajatel oleks õigus juhtkonna poolt tehtud otsuseid edasi kaevata. Töötajaid saab mõnelt platvormilt eemaldada, ilma et oleks põhjendatud, miks seda tehti, ning neil puudub sel juhul ka nõuetekohane apellatsiooniprotsess.

Ainult ühel platvormil PedalMe-l on olemas mehhanism töötajate kollektiivse hääle väljendamise hõlbustamiseks. Ettevõte otsustas valida töötajate esindaja ja antud isikul on õigus pidada ametühingutega läbirääkimisi.

Õiglased tingimused

Kuus kümnest platvormist suutsid näidata, et neil on töötajate tervise ja ohutuse kaitse olemas ning nad võiksid kindlustada inimese tööga seotud riskide eest. Bolt, Amazon ja Ola kukkusid siin läbi.

Tööjõud

Gebrial juhib tähelepanu ka sellele, et suure osa jagamisplatvormi tööjõust moodustavad vähemused või võõrtöötajad. "Jagamismajanduse kõige haavatavamate töötajate puhul on tavapärane kogu riski asetamine töötaja enda õlule, töölepinguta töötamine ning vaid numbrite põhjal töötajate osas otsuste tegemine," lisas ta.

2019. aastal töötas Suurbritannias jagamismajanduses 4,7 miljonit inimest, kuid pandeemia ajal muutusid tarbimisharjumused ning inimeste vastuvõtlikkus online-teenuste osas suurenes märgatavalt, millest võib eeldada, et arv on tänaseks oluliselt suurem.