"Tegevusloata tegutsemine valdkonnas, kus finantsinspektsiooni tegevusluba on nõutav, on kuritegu. Vabaks OÜ tegevus vajab finantsinspektsiooni hinnangul eelkõige krediidivahendaja, kuid teatud tingimustel ka investeerimisühingu tegevusluba," ütles finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. "Vabaks OÜ ärimudeli näitel kannatavad tarbijatest vast rohkem isegi investorid, kellele luuakse justnagu kindlus, et neile loovutatakse teise samba pensioninõue, kuid see ei vasta tegelikkusele," lisas Tammer. Finantsinspektsioon on suhelnud Vabaks OÜ-ga ja juhtinud nende tähelepanu tegevusloa taotlemise vajadusele.

Tegevusloata tegutseva finantsvahendaja kaudu investeerides või selle kaudu raha laenates peavad inimesed arvestama suuremate riskidega, kuna inspektsioon ei ole hinnanud Vabaks OÜ osutatavat teenust, kapitali päritolu, seotud isikuid ega ärimudeli seaduspärasust. Lisaks kuriteoteate tegemisele juhtis finantsinspektsioon 15. mail märgukirjaga ka avalikkuse tähelepanu ühisrahastuslahendustele, mille kaudu pakutakse investeerimisteenuseid või vahendatakse krediiti ning mis vajavad tegevusluba sõltuvalt nende ärimudelist.