Tõenäoliselt ei tule paljudele üllatusena, kuivõrd pingeline konkurents käib telekomifirmade vahel klientide hoidmiseks või nende endale ülemeelitamises. Samal ajal kui Tele2 on juba mitu aastat tagasi nn müügikõned lõpetanud, pakub Elisa ületulevatele klientidele hinnalisi kingitusi - kingituse hinnaks on kliendile aga kaheaastane leping, mille varasem ülesütlemine toob kaasa selle, et klient peab kingituse jääkväärtuse kinni maksma. Nii teeb Elisa ületulevatele klientidele näiteks maikuus pakkumisi, kus just Tele2 või Telia kliendid saavad Elisasse tulles kaasa üle 400 euro maksva elektritõukeratta. Lihtsalt uue numbri avajatele selline pakkumine ei laiene.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) kinnitab, et sedasorti pakkumine on seaduspärane, seda muidugi juhul kui klient on kõikidest "agadest" teadlik. "Üldiselt saame selgitada, et kui soodustingimuste kasutamise eelduseks seatakse kehtiv sideteenuse leping, siis lepingu esialgne sidusustähtaeg ei tohi ületada kahte aastat. Lisaks peab sideettevõtja teavitama tarbijat võimalusest sõlmida leping, mille maksimaalne kestus on üks aasta. Kui ettevõtja annab tarbijale selge ja arusaadava teabe lepingu tingimuste kohta, sh lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel makstavate tasude kohta, ning tarbija teeb selle põhjal teadliku otsuse, siis ei ole selliste pakkumiste tegemine keelatud. Küll aga ei tohi teenuse pakkuja kasutada kauplemisvõtet, kus kirjeldab kaupa tasuta vms samalaadse väljendiga jättes sellega eksliku mulje, kui lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel tuleb tegelikult maksta asja jääkväärtus," ütles TTJA pressiesindaja Airi Ilisson.

Ka Elisa pressiesindaja Taavi Teder selgitas, et tegu on neile tavapärase turunduskampaaniaga. "Oma turuosa suurendamiseks või hoidmiseks teeme loomulikult klientidele häid pakkumisi - nii tulevastele kui juba olemasolevatele. Eestis on väga terve konkurentsisituatsiooni ning turuosad ettevõtete vahel on pidevas muutumises," ütles Teder. "Telekomiteenuste pakkujana soovime klientidele pakkuda parimat teenust parima hinnaga ja igal kliendil on vaba voli otsustada, kas ta soovib kasutada meie teenuseid või mitte. Iga Elisa poolt tehtud pakkumise tingimused on selgelt sõnastatud lepingus, millega klient tutvub enne tingimustega nõustumist."

Tele2 Eesti müügidirektorit Aare Uusjärve pahandab aga konkurendi käitumine põhjalikult. "Meie seisukoht on selge - inimestele müügikõnede tegemine on tarbijatele ebameeldiv; pikaajalistesse lepingutesse või varjatud järelmaksudesse nende lukustamine on ebaaus; klientidele parima hinna ja parema teenuse pakkumine ainult juhul, kui nad teise operaatori juurest sinu juurde tulevad on oma pikaajaliste püsiklientide ebavõrdne kohtlemine ning suured käärid letialuste hindade ja klientidele avalikult reklaamitavate hindade vahel on tervikuna kehv praktika ja jätab inimestele sideärist petturite mulje," põrutab Uusjärv.

"Avaliku arvamuse uuringud näitavad niigi, et inimesed jälestavad müügikõnesid ja nende kasutamine kehva kliendikogemuse pakkumiseks mõjub halvasti kogu sideteenuseturule. Samuti ei usu me inimeste surumist tähtajalistesse müügilepingutesse koos pealtnäha tasuta träni pakkumisega, mis sind siiski aastaks või kaheks oma operaatori juurde lukustab - sõltumata sellest, kas oled teenusega rahul või mitte.

Ja Tele2-s töötame selle nimel, et me kohtleksime oma püsikliente võrdselt nendega, kes tulevad teiste operaatorite juurest - et oma klient saaks alati ka parima pakkumise osaliseks. Kui me kohtleme kliente võrdselt, pakume püsikliendile alati parimat väärtust ja hoiame sideettevõtete mainet, siis on see hea nii klientidele kui ka päeva lõpuks ärile."