Küsimusele vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep:

Tööandja võib töötajalt küsida andmeid, mille vastu on tal õigustatud huvi. Tööandja tahe tagada ohutu keskkond nii töötajatele kui asutust külastavatele klientidele on arusaadav. Samas peab tööandja isikuandmete töötlemisel jälgima minimaalsuse printsiipi ehk nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. See tähendab, et pole õigustatud küsida andmeid, mis pole töö sujuvaks toimimiseks vajalikud.

Kui vaktsineerimise nõuet pole kehtestatud, pole õigust küsida

Töökeskkonna ohutuse tagamisel koostab tööandja esmalt riskianalüüsi, mille bioloogiliste ohutegurite osa täiendab koroonaviiruse leviku tõttu. Seejärel hindab tööandja, millised meetmed tuleb ohu korral kasutusele võtta, näiteks maskide kasutamine, pidev kätepesu ja/või desinfitseerimine, klaassein teenindajate ja klientide vahele jne. Kui meetmed on piisavad, siis täiendavalt vaktsineerimise nõuet ei kehtestata.

Kui vaktsineerimise nõuet pole kehtestatud, siis ei ole tööandjal ka õiguslikku alust küsida töötajatelt, kas nad on vaktsineeritud. Lisaks ei ole tööülesannete täitmise seisukohalt kuidagi oluline, millise vaktsiiniga on töötaja vaktsineeritud.