Rootsi riiklik energiaettevõte Vattenfall saab Fermi Energia osanikuksMullu novembris Eesti Fermi Energia ja Rootsi Vattenfalli allkirjastatud ühiste kavatsuste leppest kasvas välja pakkumine, millega Rootsi riiklik energiaettevõte saab 1 miljoni euro suuruse investeeringuga Fermi Energia OÜ osanikuks.

“Selle investeeringuga panustab Vattenfall oma oskusteavet ja teeb uuringuid ehitusmaksumuse, tarneahelate ja väikese moodulreaktorjaama rajamise ning opereerimise võimekuste hindamiseks. Innovatiivne ja fossiilivaba tuleviku tuumatehnoloogia, nagu väikesed moodulreaktorid (VMR), võiks olla Euroopa Liidus kõrgeima süsinikheitmega elektritootmisega Eestile lootustandev lahendus,” sõnas Vattenfalli asepresident Torbjörn Wahlborg.

Rootslaste ja eestlaste koostöö laiendamine aitab põhjalikumalt uurida VMR-tehnoloogiate küpsust ja kasutuselevõtu võimalusi Eestis 2035. aastaks.

“Eesti majandussektori täielik dekarboniseermine eeldab töökindla, taskukohase ja süsnikheitmeta tuumaenergia kasutamist. Väiksele Eestile sobiksid vaid väikesed moodulreaktorid, mida arendatakse Ameerika Ühendiikides, Suurbritannias ja Kanadas. Vattenfalli mitmete tuumajaamade suurepärane ohutusajalugu ja ettevõtte missioon “fossiilivabaks ühe inimpõlvega” kinnitavad, et tegu on meie jaoks õige partneriga väikeste moodulreaktoritega edasi liikumiseks,” selgitas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets.

“Tänu Vattenfalli investeeringule saame suurendada meeskonda ja arendada pädevusi, jätkata avalikkuse teavitamisega tuumaenergia vallas, viia läbi koolitusprogramme ja uuringuid, et toetada Eesti valitsust jõudmaks teadmispõhise otsuseni tuumaenergia kasutuselevõtuks. Lähiaastail korraldame koos Vattenfalliga mitmeid VMR-ide kasutuse uuringuid, jaamade külastusi ja koolitusi, millest on kasu nii Eestile kui Rootsile,” lisas Kallemets.

Mullu novembris allkirjastatud koostööleppe raames uurib Vattenfall väikeste moodulreaktorite kasutuselevõtu potentsiaali Eestis, pöörates erilist tähelepanu hinnastamisele, ehituslikule teostatavusele, tarneahelatele, jaama opereerimiseks ja hoolduseks vajaliku personali planeerimisele ja finantseerimisele. Lisaks Vattenfallile teeb Fermi Energia koostööd ka mitmete teiste Euroopa energiaettevõtetega, kes panustavad oma oskusteabega ning saavad koostööst uusi praktilisi teadmisi väikereaktorite tehnoloogiatest.

“Investeeringuga laiendab ja tugevdab Vattenfall suhteid Fermi Energiaga veelgi. Näeme Fermi Energia ärimudelil potentsiaali ja ettevõttel väljavaateid olla edukas oma eesmärgis - esitada 2026. aastal taotlus uue põlvkonna väikese moodulreaktori tehnoloogia kasutuselevõtuks Eestis,” sõnas Vattenfalli energiatootmise valdkonna juht Desirée Comstedt.

Praegu on Eesti Euroopa Liidu liikmesriikidest süsinikheitme suuruse poolest kõrgeimal kohal kilovatt-tunni toodetud energia kohta. Vabariigi Valitsus on moodustanud ministeeriumite esindajatest töörühma, et hinnata tuumaenergia kasutuselevõtu vajadust ja võimalikkust Eestis. Töögrupp analüüsib ekspertide abiga tuumaenergia sobivust Eesti süsinikuneutraalse energia varustuskindluse tagamiseks.

Vattenfall on 100% Rootsi riigile kuuluv energiaettevõte, mis opereerib kümmet tuumareaktorit (millest seitset Rootsis ja kolme Saksamaal) ning on Euroopa suuruselt teine elektrienergia tootja. Vattenfall tegutseb lisaks ka Soomes, Taanis, Suurbritannias ja Hollandis.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid