Näiteid MKM-i väljatöötatavast kohaliku kasu instrumendist.

Maismaa tuulepargid

Tasu suuruseks on kõige rohkem 0,5 eurot ühe toodetud megavatt-tunni elektri kohta. Nt 100 MW võimsusega tuulepargi kohta, mille aastane toodang 300 GWh, oleks tasu 150 000 eurot aastas.

Tasu makstakse kohalikule omavalitsusele (50-70%) kohustusega jaotada osa tasu tuulikute läheduses elavatele isikutele (30-50%). Tasu saamise õigus oleneb lähima tuulepargi kaugusest. MKM rõhutab, et mõjude analüüsi käigus neid arve täpsustatakse ja selgub konkreetne tuuliku kõrguse ja vahemaa arvutamise mudel.

Näiteks kui 100 MW tuulepargi eest jaotataks tasu 100 majapidamise vahel, saaks iga majapidamine esialgse hinnangu järgi 750 eurot aastas. Kohalik omavalitsus saaks näites toodud tasumäära puhul u 75 000 eurot.

Tasu hakatakse maksma hetkest, kui tootmisseade annab elektrit võrku.

Meretuulepargid

Tasu makstakse meretuulepargi hoonestustasust. See on 1-3% hoonestustasu (1000 MW suuruse pargi puhul 140 000-420 000 €/a) ja see laekub kohalikule omavalitsusele.

Tasu makstakse KOV-dele, mis asuvad lähimast tuulikust alla 15 km kaugusel. Kui selliseid KOV-sid on mitu, jaotatakse tasu võrdselt.

Vahetult mõjutatud isikutele (nt traalpüüdjad) kompenseeritakse talumine hoonestustasust.

Tasu hakatakse maksma alates ehitusajast, lähtudes veeseaduses sätestatust (10% ehitusaja jooksul).