Eesti ettevõttele kuulunud linaseemneid vedanud kaubalaev sattus 29. aprillil 2019 Hollandis Terneuzeni lüüsi juures õnnetusse. Madeiral registreeritud laev oli teel Ust-Lugast Genti, kui põrkus kanalis kahe teise alusega. Laeva küljele tekkis mitmemeetrine auk ning lastiks olnud linaseemned muutusid kõlbmatuks.

„Tegu oli keerulise veosekindlustuse juhtumiga, mille kahjukäsitlus hõlmas mitmeid riike ja osapooli ning nüüdseks on juhtum lõpetatud. PZU hüvitas kahju täies mahus – lisaks kaubakahjule kulutused üldavariile, mis hõlmas kauba ja laeva päästmiseks ning laeva esialgseteks remonttöödeks tehtud kulutuste hüvitamist,“ ütles PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk.

Üks kindlustusjuhtum ka seoses Suessi kanali intsidendiga

Habakukk lisas, et PZU-le on seni teatatud ka ühest Suessi kanali õnnetusega seotud üldavarii kindlustusjuhtumist, mille osas on PZU väljastanud garantiikirja summas 12 000 eurot ja kahjukäsitluse protsess veel käib. „Laeva pardal olnud kliendi kaubaga midagi ei juhtunud, kuid vastavalt York-Antwerpeni reeglitele vastutavad laeva ja kauba päästmiseks tehtavate kulutuste osas solidaarselt laeva ja kauba omanikud isegi siis, kui kauba omanikel toimunus süüd ei ole. Kaubaomaniku kohustus päästmiskulude osas võib olla maksimaalselt laeva pardal oleva kauba väärtus. Kui antud kliendil poleks olnud veosekindlustust, oleks ta pidanud sõlmima kogu oma kauba väärtuse ulatuses tähtajalise deposiidi või oleks tema kaup arestitud,“ ütles Habakukk.