Aktsia reageeris täna uudisele 36,1 protsendise hinnatõusuga 1,17 euroni.

Aga mis ettevõte on börsi lisanimekirjas asuv Nordic Fibreboard?

Nordic Fibreboard (varem tuntud kui Viisnurk AS ja Skano Group AS) on üks Euroopa suurimaid madala tihedusega puitkiudplaatide tootjaid, märkis ettevõtte nõukogu liige Joakim Helenius.

Praegu kasutatakse selliseid plaate peamiselt ehitusmaterjalide sektoris isolatsiooniplaatidena. Puitkiudplaadid on üks vähestest ehitusmaterjalidest, mille süsinikujälge peetakse negatiivseks.

Tuginedes Euroopa Liidu liikmesriikide esitatud kavadele, mis on seotud rohelise ülemineku rahastamisprogrammidega, on selge, et kogu Euroopa Liidus investeeritakse edaspidi märkimisväärseid summasid elamufondi soojustamise parandamiseks.

"Usume, et Euroopa, aga eriti Eesti huvides on, et võimalikult palju kasutatavatest isolatsioonimaterjalidest oleksid keskkonnasäästlikud," ütles ta. "Seoses sellega usume, et ehitusnorme tuleks muuta, et kehtestada reeglid ka kasutatavate ehitusmaterjalide keskkonnasäästlikkuse ja sisekliima tervislikkusega seotud aspektide osas, selle asemel et keskenduda kitsalt energiatõhususele, nagu praegu tehakse. Eesti peaks nende muudatuste tegemisel olema liider, kuna need toovad kasu nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele ning samas annavad Eesti majandusele olulises puidutöötlemise sektoris tegutsevatele ja kõrget lisandväärtust tootvatele Eesti ettevõtetele tugeva konkurentsieelise Euroopa turul."

„Nordic Fibreboardi tooted on kõrge lisandväärtusega puidupõhised tooted, mille tootmiseks kasutatakse peaaegu ainult Eestist pärinevaid sisendeid, peamiselt hakkpuitu ja tööjõudu. Ligikaudu 90% Nordic Fibreboard ASi toodetest eksporditakse. Eelmisel aastal müüsime oma tooteid klientidele 38 riigis," kirjutas Helenius. „Meie ettevõte on hea näide sellest, kuidas Eestis toodetud kõrge lisandväärtusega puidupõhiseid tooteid saab müüa kogu maailmas, teenides sellega meie riigile väärtuslikku eksporditulu."

„COVID-pandeemia tagajärjel pidime eelmise aasta märtsi lõpus sulgema oma tehase Ida-Virumaal, Püssi linnas. Kuid alates 2020. aasta suvest on nõudlus meie toodete järele järsult kasvanud. Usume, et see nõudluse kasv võib olla vähemalt osaliselt seotud kasvava trendiga keskkonnasäästlikumate ja jätkusuutlikumate materjalide järele, mida näeme kogu maailmas," teatas ta. „Kui selline suur nõudlus meie toodete järele jätkub, kaalume Püssis asuva tehase taasavamist. Püssi tehase taasavamine suurendaks meie tootmisvõimsuse umbes kahekordseks ja võiks seeläbi avaldada olulist mõju meie ettevõtte kasumlikkusele. Oluline on seejuures, et Püssi tehase taasavamine looks ka hädavajalikke töökohti Ida-Virumaale."

„Meie eesmärk on jätkata Eesti metsaressursside kasutamist viisil, mis lisab neile olulist väärtust, ja loodame jätkata suurema osa meie toodangu eksportimist," lausus ta.