Elektriehituse ärisuunal on Merko keskendunud seni peamiselt kõrgepingerajatistele. Connecto pakub lisaks kõrgepingele teenuseid ka madal- ja keskpinge elektrivõrkude ning telekommunikatsiooni- ja gaasivõrkude projekteerimise, ehituse ja hoolduse valdkonnas.

"Merko ja Connecto on olnud samal turul, kuid erineva fookusega. Kahe tugeva tegija pädevuse liitmisest tekkiv sünergia võimaldab pakkuda veelgi paremat ja mitmekülgsemat teenust," sõnas Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov.

Tema sõnul on aina olulisemaks muutuv telekommunikatsiooni valdkond ja energia hajatootmise suurenev maht tinginud uute võrgulahenduste vajaduse. "Tegu on kiirelt arenevate ja perspektiivikate valdkondadega, milles näeme kasvavat vajadust järjest professionaalsema teenuse järele," rääkis Volkov.

Tehingu järel laieneb Merkoga seotud ettevõtete pakutavate energia- ja telekomivaldkonna teenuste valik oluliselt. Connecto tugevdab omakorda kompetentsi kõrgepingealajaamade projekteerimise, ehitamise ja seadistamise vallas, paranevad projektijuhtimise ja inseneeria kompetentsid, suureneb ettevõtte finantsvõimekus ja täieneb valmisolek osaleda suurprojektidel nii Eesti kui välisturgudel.

Connecto Eesti juhatuse esimees Juho Järva märkis, et ettevõttele on toonud edu klientide võrkude hea tundmine, võimekas meeskond ja usaldusele tuginev koostöö. "Oleme suurendanud ettevõtte konkurentsivõimet teenuste laia valikuga ja üle-Eestilise katvusega. Edasi vaadates hoiame seniseid väärtusi ja soovime laiendada ärimahte nii kodu- kui välisturgudel," tõdes Järve.

Merko ja Connecto on viinud Eleringi tellimusel ellu mitmeid ühiseid elektri ülekandevõrgu projekte. 2019-2020. aastatel paigaldati Suurde ja Väikesesse väina uued kõrgepingekaablid ning 2020-2021. aastatel asendati Tallinnas Kadaka, Veskimetsa ja Harku alajaamade vahel kõrgepinge õhuliinid maakaablitega.

Tehingu jõustumine eeldab konkurentsiameti luba. Ameti kinnituse järel liituvad Connecto Eesti ASiga Merko Infra ASi elektriehituse ärivaldkonna töötajad ja ettevõtte töötajate arv ületab 300 inimese piiri. Elektriehituslike teenuste pakkumist jätkatakse ühiselt Connecto kaubamärgi alt.