Eesti tööandjatele avab see võimaluse tõsta oma töötajate finantsteadlikkust ning näidata, et nad hoolivad oma töötajate tulevikust. Uuringust selgus, et tervelt 53% küsitletud eestlastest ei ole kuulnud, mis on tööandjapension. Lätis oli see näitaja mõnevõrra väiksem (45%), samas kui Leedu vastajatest andis vaid 39% eitava vastuse.

Ühtlasi oli Eesti vastajate seas kõige enam neid (17%), kes ütlesid, et on tööandjapensionist küll kuulnud, kuid ei teadnud, et selline võimalus nende riigis saadaval oleks. Lätlaste hulgas oli sama näitaja 11% ning leedukate seas 14%.

„On üllatav, et enam kui kaks kolmandikku eestlastest ei ole teadlikud, et tööandjapensioni saamise võimalus Eestis üldse eksisteerib," ütles Luminori pensionide tootejuht Hannes Kuusk. „Teisalt aga tähendab see, et meil on selles vallas võimalik palju ära teha. Eriti nüüd, kui ka II pensionisammas on muudetud vabatahtlikuks, on tööandjatel suurepärane võimalus näidata omalt poolt hoolivust ja eeskuju ning julgustada töötajaid mõtlema rohkem oma tulevikule," lisas ta. Tööandjapensioni võimalust pakub Luminor ka oma töötajatele.

Nii Eestis, Lätis kui ka Leedus nähakse tööandjapensioni juures teiste tööandja poolt pakutavate hüvedega võrreldes kolme põhilist eelist: see aitab kindlustada tulevikku, motiveerib töötajaid konkreetses ettevõttes kauem töötama ning näitab, et tööandja mõtleb laiemalt kui vaid tulu teenimisele. Kõiki nimetatud eeliseid tõid Eesti vastajad seejuures välja rohkem nii lätlastest kui ka leedukatest ning enim väärtustasid eestlased tuleviku kindlustamist, mille tõi Eestis välja pooled kõigist vastajatest.

Eestis hindasid tööandjapensioni puhul tuleviku kindlustamise aspekti rohkem nooremad (57%) ja kõrgema sissetulekuga (62%) vastajad. Lätis nõustuti selle väitega samuti kõige enam nooremas vanusegrupis, samas aga Leedu kõrgema sissetulekuga vastajate meelest näitab tööandjapension, et tööandja mõtleb töötaja tulevikule ja mitte vaid tulu teenimisele.