Aasta lõpu seisuga oli era- ja riskikapitali fondidel investeerimiseks vaba raha kokku 486 miljonit eurot, sellest 150 miljonit eurot riskikapitalis. EstVCA juhatuse esimehe Margus Uudami sõnul oli 2020. aasta turbulentne nii Eestis kui ka kõikjal maailmas, kuid era- ja riskikapitali sektor jätkas siiski rekordilist kasvu.

„Kui aasta esimestel kuudel tekkis hetkeks äraootav olukord, siis juba aprillist jätkasid kõik fondid nii olemasoleva portfelli toetamist kui ka uute investeeringuite tegemist. Ümberharjumine e-kanalite peale oli äärmiselt kiire ja dünaamiline ning videokõnede kaudu teostati edukalt nii investeeringutest väljumisi kui ka tõsteti suuri summasid fondidesse ja ettevõtetesse," kirjeldas Uudam.

Tema sõnul tuli sellisel keerulisel ajal väga selgelt esile „targa raha" mõju, kus era- ja riskikapitali investor investeerib lisaks rahale ettevõttesse ka oma teadmisi, võrgustikku ja igakülgset tuge. Uudam lisab, et Eesti turu jaoks oli 2020. aasta nii mõneski mõttes märgiline.

"Turg hakkab end tõestama siis, kui toimuvad edukad investeeringutest väljumised ehk exitid. Lisaks aktiivse investeerimistegevuse jätkamisele teavitasid fondid 15 investeeringust väljumisest ning neli meie liikmeks olevat fondi alustas 2020. aastal uue fondi kokkupanekut. Turg areneb just exitite kaudu ning see on märkimisväärne turu küpsuse tunnusmärk," kinnitas Uudam.

Ta lisas, et vaatamata keerulistele oludele kõikjal maailmas, on Eesti fondid tugevad ja vaba kapitali hulk lubab aktiivselt teha nii uusi kui ka jätkuinvesteeringuid ning sektor saab jätkuvalt kindlalt ja tugevalt turu arenguga jätkata.

„Eriliselt rõõmustav on näha, et Eestis hakkab kaduma nö vana ja uue majanduse vastanduv eristamine ning era- ja riskikapital ning idu- ja kasvuettevõtted on muutunud igapäevase majandussõnavara osaks, olles kogu majanduse üheks oluliseks veduriks," rääkis EstVCA tegevjuht Kadri Lindpere. Tema sõnul on Eesti kui digiriigi jaoks äärmiselt oluline tehnoloogiaettevõtluse ja teadmistepõhise majanduse arendamine ning seda saab teha tihedas koostöös turuosalistega.

„Meil on väga aktiivsed ettevõtlusorganisatsioonid, tipptasemel ülikoolid, teaduspargid ja järjest kasvav investorite ja ettevõtjate baas. Ühiselt ja koostöös riigiga saame tagada, et Eesti oleks parim koht, kus ettevõtet või fondi asutada, arendada ja kasvatada ning et Eesti oleks kõikjal maailmas tuntud kui parim koht äri arendamiseks," rääkis Lindpere.

EstVCA liikmete varade maht oli 2020. aasta lõpu seisuga 2,4 miljardit eurot, sellest era- ja riskikapitali fondide maht 906 miljonit eurot. Aastaga investeeriti 286 miljonit eurot, millest era- ja riskikapitali fondid investeerisid kogumahus 90 miljonit eurot. 2020. aasta oli ka rekordiline investeeringutest väljumise aasta. Kokku tegid EstVCA liikmed 19 investeeringust väljumist, neist 15 era- ja riskikapitali fondide poolt. Liikmete portfellides on kokku 429 ettevõtet, mis annavad tööd 18 900 inimesele.