Kohtuasjas vaidlevad Eesti kliimaaktiviste koondav MTÜ Loodusvõlu ning Narva-Jõesuu linnavalitsus, kelle väljastatud ehitusloa tühistamist aktivistid taotlevad. Kliimaaktivistid kavatsevad otsuse edasi kaevata.

“Õlitehase rajamise plaan ei ole keskkonnahoidlik ega toeta ka pikas plaanis Ida-Virumaa arengut. Õlitootmise süsinikuheide on alates tehase rajamisest ja põlevkivi kaevandamisest kuni õli põletamiseni tohutu ning ei lähe kokku vajadusega peatada kliimamuutuseid. Tegutseme
igal juhul edasi selle nimel, et nii keskkonnavaenulikku õlitehast ei rajataks. Kavatseme otsuse vaidlustada,” ütles kliimaaktivist Kertu Birgit Anton.

Eesti Energia: kohtuotsus oli positiivselt ootuspärane

"Õigusemõistja põhjalikul hindamisel on uue Enefit280 tehase ehitamisel välistatud mõju Mustajõe loodusalale, mistõttu on kohus leidnud, et ehitamist hetkel keelav esialgne õiguskaitse tuleb tühistada," kommenteeris tänast Tartu halduskohtu otsust Eesti Energia.

Muu hulgas leidis kohus, et uue õlitehase ehitamine ei ohusta kuidagi Pariisi kliimaleppe täitmist ega Eesti poolt võetud keskkonnaeesmärkide täitmist. Eesti Energia on ettevõttena kinnitanud jõudmist süsinikuneutraalse tootmiseni aastaks 2045.

Eesti Energia järgmine tõenäoline samm pärast otsuse analüüsimist on taotleda esialgse õiguskaitse tühistamise viivitamatut jõustamist, sest nii saab riigi äriühing Eesti majandusele olulist eksporditulu toova projekti elluviimisega plaanitult alustada.

"Olgu öeldud, et õiguskaitse saavutati MTÜ Loodusvõlu esitatud kahtlusega, et ehitusloa alusel kavandatud ehitustegevus võib kaasa tuua lubamatu mõju Mustajõe loodusala niiskusrežiimile. Tänane kohtuotsus lükkas kõik kahtlused selle osas ümber ja välistas sellise mõju," rääkis Eesti Energia.