„Kuna arendaja soov rajada Merivälja tee äärde erihaigla luhtus, onarendaja esitanud hoonele uue eskiislahenduse ja teinud linnaplaneerimise ametile projekteerimistingimuste taotluse. Arendaja soovib muuta hoonesiseseid funktsioone ning vähendada kavandatava hoone mahtu. Alates esmaspäevast, 7. juunist on kõigil huvilistel võimalik tutvuda projekteerimistingimuste eelnõuga kas elektrooniliselt või tööpäevadel linnaosavalitsuses," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

64 avalikku parkimiskohta

Merivälja tee 33 kehtiva detailplaneeringu järgi on kinnistule lubatud ehitada kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone. Kasutusotstarbelt kavandati ärihoone puhkepiirkonda teenindavana - esimesele korrusele restoran ja ranna kasutajaid teenindavad tualetid, riietus- ja pesemisruumid, teisele korrusele motellitüüpi majutusasutus. Kuna Merivälja tee 33 kinnistu on olnud kasutusel Pirita rannas käijate parklana, siis planeeritud parkimiskohtadest 64 on ettenähtud avalikult kasutatavateks.

Merivälja tee 33 kinnistu on sihtotstarbelt ärimaa suurusega 9372 m².

7.-21. juunini 2021

Merivälja tee 33 projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda 7.- 21. juunini 2021 Pirita linnaosa valitsuses Kloostri tee 6 toas 128 tööpäevadel või Tallinna planeeringute registris (leiad selle siit).

Merivälja tee 33 kinnistu detailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima). Võimaluse korral palub linnaosavalitsus tutvuda materjalidega elektroonilisel teel. Huvitatud isikuil on kahe nädala jooksul võimalik esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid. Kui nimetatud tähtaja jooksul neid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit pidamata.

Pärast avalikustamise tulemuste selgumist otsustab linnaplaneerimise amet projekteerimistingimuste väljastamise. Kinnistusraamatu andmetel kuulub Merivälja tee 33 kinnistu Merivälja Realestate OÜ-le. Ettevõte kuulub tuntud ettevõtjatele Toomas ja Tiit Kõuhknale ning ehitusettevõtjatele Raivo Randile ja Aivar Tuulbergile.

Hakati nahaalselt ehitama

Eelmise aasta oktoobris kirjutas Ärileht, et Pirital rullus lahti ehituslugu, mis parasjagu segadust tekitab. Arendaja on saanud ehitusloa kindla hoone rajamiseks, kuid reaalselt hakkab kerkima midagi muud. Detailplaneeringuga see kokku ei lähe.

Pirita tee ääres on suviti ilusate ilmade korral tükk tegemist, et parkimiskohta leida. Üks selline võimalus on siiani asunud aadressil Merivälja tee 33. Suvitajatele on valida, kas see või tasuliste erateede äärsed alad. Detailplaneering kehtestati seal juba 2013. aastal.

Juba talvel selgus, et plaani ei järgita

Kui seni on see maa-ala olnud parkimisplats, siis pärast hoone valmimist peaks parkimine seal jagunema kaheks: osa praegugi kasutusel olevaid kohti jäävad linna avaliku parkimise alaks, kuid asfalteeritud krundile, mis kuulub arendajale, pidi tekkima 108 parkimiskohta, millest osa peavad detailplaneeringu kohaselt jääma avalikku kasutusse.

2020. aasta 30. jaanuaril ERRile antud intervjuus ütles üks arendajatest Tõnu Kõuhkna, et ehkki planeeringus on ette nähtud ka keldrikorrus parkimiskohtade tarbeks, siis arendaja seda siiski ehitada ei kavatse. Kõuhkna sõnul polnud selle rajamine põhjendatud ning oleks ka keerukas, kuna tegu on mereäärse alaga. Niisiis oli juba toona näha, et parkimiskohti tuleb sinna planeeritust vähem. Linnaosa vanem Tõnis Liinat ütles siis, et kohalik omavalitsus ei saa väga kaasa rääkida, kuidas eraomanik neid asju reguleerib.

Linnaosa vanem tuvastas rikkumise

2020. aasta augustis algas krundil ehitustöö ning Tõnis Liinat, kes on ise varasemas elus ehitusega kokku puutunud, märkas, et arendaja rammis vaiu maa sisse. Ta sai aru, et arendajal oli tõsi taga - ta ei kavatsegi maa-alust parklat luua. Siis läks lahti midagi, mida Liinati sõnul nägi viimati 90ndatel.

„Mul tekkis küsimus, kas ehitustegevus vastab detailplaneerigule. Siis nad ütlesidki, et jah, nad on seda ümber teinud. Küsisin, et kuidas saate nii teha ja nemad vastasid, et neil on ehitusluba olemas. Jah, oligi, aga siiski algsele projektile," selgitab Liinat. Algse projekti peamised tugisambad olid maa-alune parkla ja 4000-ruutmeetrine erahaigla. ERRi aasta alguse loos oli erahaiglast räägitud, kui kunagisest ideest. Kõuhkna rääkis juba seal büroohoonest, kus on ka restoran.

„Enam ei ole 90ndad. Nii sai toimida siis. Täna on kohalikul omavalitsusel võimalik protsesse kiiremini läbi näha. Järelevalve töötab," ütles Liinat 2020. aasta oktoobris Ärilehele. Linnaosa valitsus lasi ehituse peatada ning kutsus arendajad audientsile. „Detailplaneeringu lähteülesannet oli rikutud," selgitab linnaosavanem. „Praeguse seisuga Rand & Tuulberg otsib võimalusi, kuidas detaiplaneeringust kõrvale hiilida, aga olen öelnud, et see ei ole võimalik," lisab ta.

Erahaigla kui kompromiss kohalikega

Linnaosa vanem oli veel mõned kuud tagasi resoluutne - arendaja kas läheb kehtiva planeeringuga edasi või alustab kogu protsessi otsast peale. See tähendab, et ta tunnistab esmalt kehtetuks olemasoleva detailplaneeringu ja liigub sealt edasi. Kogu asi võiks võtta aega 3 kuni 4 aastat.

Liinat meenutab, et kohalikud inimesed ei pooldanud hoone rajamist. Kompromiss oli, et sinna tuleb erahaigla. Midagi Fertilitase-laadset. Krundil pidi olema 64 avalikku parkimiskohta ning ka tualetid kõigile, kes soovivad neid kasutada. Tasuta. „Olen selle eest ka seisnud," ütles Liinat eelmise aasta lõpus.

Hea lugeja, mida plaanist arvad?