Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar selgitas, et tulenevalt eluasemelaenu intresside maksuvabastuse kaotamisest pole intresse enam võimalik maksustatavast tulust maha arvata 2023. aastast esitatavates deklaratsioonides 2022. aasta kohta. „Eelnõuga ei muudeta üldist maksustatavast tulust mahaarvamise piirmäära ja selleks jääb 1200 eurot. Maksumaksjal on võimalus varasema eluasemelaenu intressi mahaarvamise ulatuses maha arvata näiteks koolituskulusid ja tehtud annetusi, kui need mahaarvamised jäid seni piirmäära tõttu kasutamata. Noorte perede eluaseme ostmise soodustamiseks on Kredexil valminud meede, millega on võimalik tõhusamalt ja sihitumalt suunatata toetus just nendeni, kes seda abi vajavad arvestades sealjuures ka regionaalsete iseärasustega,“ ütles Savisaar.

Kuna eluasemelaenu intressi mahaarvamine on piiratud 300 euroga, on muudatuse maksimaalne mõju maksumaksjale 60 eurot aastas.

Rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka sõnul viljeleb valitsus koduomanike vaenulikku maksupoliitikat. „Eluasemelaenu intresside maksuvabastuse kaotamine mõjutab ligi 130 000 inimest,“ märkis Kokk.

Valitsuse 31. mail algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (402 SE) taotletakse eluasemelaenu intresside mahaarvamise õiguse kaotamist, kuna see ei täida enam oma eesmärki vähendada kõrgete laenuintresside mõju kodulaenude lihtsamaks saamiseks ja maksuvabastusest saavad kasu eelkõige suuremate tuludega leibkonnad. Muudatust on soovitanud Eestile ka OECD.