Esitan nüüd Euroopa Komisjonile arupärimise, et saada vastus, mida konkreetset Euroopa Komisjon ette võtab, et tagada isikute vaba liikumise põhimõtte järgimine ka Soome puhul.

Vaba liikumise piirangute vastuvõtmisel ja kohaldamisel peavad liikmesriigid järgima EL-i õiguse põhimõtteid, eelkõige proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtet. EL-i sisepiiridel on piirikontrolli ajutine taaskehtestamine Schengeni piirieeskirja kohaselt võimalik, kui meetmed on proportsionaalsed ja ajaliselt piiratud. Need piirangud peavad olema siiski viimane võimalus erakorralistes olukordades ning proportsionaalsed. Soome kehtestatud piirangud ei ole seda juba enam ammu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid