Eelmise aasta lõpuks paranes oluliselt Baltika kaupade müügist teenitav brutokasum ning ettevõte saavutas tänu tegevus- ja tööjõukulude kokkuhoiule finantsstabiilsuse. Selle tulemusel edestas Baltika 2020. aastal oluliselt saneerimiskavas ettenähtud ärikasumi prognoosi - eeldatud 1,6 miljoni euro suuruse ärikahjumi asemel oli ärikasum 162 tuhat eurot.

Baltika juhatuse esimehe Flavio Perini sõnul on Covid-19 teine laine ja sellega seotud kaupluste sulgemised kõigis Balti riikides vaatamata e-kaubanduse parematele tulemustele avaldanud tugevat mõju ettevõtte müüginumbritele, kuid sellest olenemata saab tulemust pidada heaks. Saneerimiskavas eeldatud selle aasta 4 kuu 502 tuhande euro suuruse ärikasumi asemel oli piirangute tõttu ärikahjum veel 463 tuhat eurot.

“Kaupluste avanemine ning esimesed piirangute leevenemise järgsed numbrid annavad vägagi põhjust oodata järgmistes kvartalites positiivset tulemust. Meie Ivo Nikkolo üleminekukollektsioonile on klientide tagasiside olnud äärmiselt positiivne ning see lisab meile kindlust sügiseks, kui toome turule täieliku uuenduse läbi teinud Ivo Nikkolo naisterõivaste kollektsiooni koos laia valiku aksessuaaridega,” rääkis Perini. Ta lisas, et uuenenud Ivo Nikkolo on jätkuvalt suunatud stiili ja kvaliteeti otsivatele naistele, kuid mõistlikul hinnatasemel.

Baltika saneerimisnõustaja Artur Suits on seisukohal, et saneerimiskava täitmine on realistlik. „Saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena on Baltika majanduslik seisund paranenud. Baltika on oma tegevuses järginud saneerimiskava ja rakendanud kavas ettenähtud meetmeid,” lisas Suits

Saneerimiskava aruanne kinnitab, et Baltikal puuduvad maksetähtaega ületavad võlgnevused. Eelmise aasta juunis kohtu poolt kinnitatud saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12,21 miljonit eurot. Nõuete vähendamise rahaline mõju on kokku 5 miljonit eurot ja see kajastub Baltika 2020.a. kasumiaruandes muu ärituluna.