Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul kiitis komisjon üksmeelselt heaks kõik Riigikontrolli auditi järeldused ja väljendas rahulolematust, kuidas MES on kriisilaene väljastades riigi raha jaotamise otsuseid teinud. „Maksumaksja raha puhul peab riik ennast kehtestama. Riigikontrolli audit näitab üheselt, milline segadus valitses MES-i kriisilaenude väljastamisel,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu sõnul on selle segaduse, ettevõtjate ebavõrdse kohtlemis ja läbipaistmatute otsuste eest vaja sihtasutuse juhatusel ka vastutada. Ta tegi komisjoni nimel maaeluminister Urmas Kruusele ettepaneku MESi juhatus tagasi kutsuda ja kaaluda sihtasutuse tegevuse ümberkorraldamist.

Komisjoni aseesimees Marek Jürgenson kutsus üles avama arutelu Kredexi, EASi ja MESi tegevusest ja kaaluma nende kõigi tegevuse ümberkorraldamist või liitmist. „Kõik need toetused ja eesmärgid on omavahel sassi läinud. Senine praktika ei ole avalike ülesannete täitmisel kohane,“ ütles Jürgenson, kelle sõnul oli rahasaajate hulgas leebelt väljendudes üllatusi.

Antud teema on olnud mitme Riigikogu komisjoni päevakorras. Tänase arutelu aluseks oli Riigikontrolli kontrolliaruanne. Erikomisjon jätkab kriisilaenude teemaga sügisel.

Tänasel istungil jagasid selgitusi maaeluminister Urmas Kruuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse esimees Raul Rosenberg ning Riigikontrolli esindajad.