Igniumi asutaja Reimo Hammembergi sõnul oli ühisrahastusinvestorite suur huvi ettevõtte vastu positiivne üllatus, kuigi ühisrahastuskampaaniat julgustas just alustama paljude kasutajate suur huvi Igniumi ärimudeli vastu ja soov osaleda ka investorina. “Tajusime, et inimestel on meie uudsesse lähenemisesse ja ärimudelisse usku ning nad on valmis ka investoritena kaasa lööma,“ ütles Hammerberg.

Igniumi eesmärgiks oli kampaaniaga kaasata investoritelt 750 110 – 1 000 088 eurot ning tänaseks on miinimumeesmärk täidetud. Praeguseks koondab Igniumi platvorm enda alla 15 väärtpabereid väljastavat ettevõtet ning üle 3000 investori. Investoritelt kogutud rahaga kavatsetakse Hammembergi sõnul toetada ettevõtte kiiret kasvuambitsiooni ning selleks vajalike tugifunktsioonide arendamist turundusest ja müügist ööpäevaringse tehnilise toeni.

Ettevõte asutati eesmärgiga luua uus ja täielikult digitaalne börs, mis toetaks lisaks järelturule ka ettevõtete igapäevast äritegevust ja operatsioone, oleks taskukohane ning kus ettevõtted saaksid ise osaleda kasusaajatena kapitalituru äritulemis.

Igniumi kaudu saab ettevõte emiteerida digitaalseid väärtpabereid, pidada reaalajas uuenevat väärtpaberite registrit, pakkuda investoritele järelturgu ning emiteerida ning hallata töötajate optsiooniprogrammi ning lisaks liidestada selle oma igapäevase kommertstegevusega. 2019. aastal asutatud ettevõte on tänaseks kasvanud täisfunktsionaalseks süsteemiks, mis esimeses ringis kaasas 2020. aastal USA ingelinvestoritelt 1,2 miljonit eurot.

Kampaaniat vedavad Fundwise ja Coinmetro on ühtlasi esimesi ettevõtteid, mis on Igniumi pakutava järelturu lahenduse oma platvormidel kasutusele võtnud. „Oleme tänaseks Igniumiga juba üle poole aasta koostööd teinud ning teame omast kogemusest, et nende pakutav lahendus on vajalik, aitab hästi rahvusvahelist investorbaasi kaasata ja areneb kiiresti. Samuti on hea meel, et Ignium on Fundwise investorite poolt nõnda sooja vastuvõtu osaliseks saanud,“ ütles Fundwise’i asutaja ja tegevjuht Henri Laupmaa.