Nõo Lihatööstuse osanikud otsustasid 14. juunil 2021 peetud üldkoosolekul osta tagasi ASi Maag Grupi tütarühingule OÜ Karukoobas kuulunud 29-protsendilise osaluse Nõo Lihatööstuses. Tehingu hind ja täpsemad tingimused on poolte kokkuleppel konfidentsiaalsed. Pooled leppisid ka kokku, et kõik osanike vahelised varasemad vaidlused ja kohtuasjad lõpetatakse. Tehingut nõustasid müüja poolel Advokaadibüroo Rask ja ostja poolel Advokaadibüroo TGS Baltic.

Tehingu tulemusena suurenes proportsionaalselt Nõo Lihatööstuse teiste seniste osanike osalus. Ettevõtte asutaja Toomas Kruustüki abikaasale Katrin Kruustükile kuulub tehingu järel 48 protsenti ja kaasasutajale, Katrin Kruustüki vennale Peeter Kõrvale 34 protsenti osakutest. Ülejäänud väikeosanike osalus ei ületa kellelgi 5 protsenti. OÜ Karukoobas väljus täielikult Nõo Lihatööstuse osanike ringist.

Nõo Lihatööstuse nõukogu esimehena jätkab Simmo Kruustük ning nõukogu liikmena Peeter Kõrv ja Väino Illing. Ettevõtte juhatuse liikmena jätkab tänane tegevjuht Ragnar Loova.

„Tehing ei too kaasa muutusi Nõo Lihatööstuse igapäevategevuses. Meie strateegiline visioon on olla eelistatuim lihatööstus nii Eestis kui Balti riikides. Samuti soovime tugevdada oma positsiooni Eesti suurima kodumaisel kapitalil põhineva lihatööstusena ja Lõuna-Eesti ühe olulisema tööandjana. Jätkame pereettevõttena, kes soovib rikastada Eesti inimeste toidulauda ehedate ja tervislike lihatoodetega,“ lausus Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.

„Oleme saavutatud kokkuleppe tingimustega rahul ja jätkame igapäevatööd sõbralike konkurentidena,“ ütles OÜ Karukoobas juhatuse liige Toomas Juhani.

Tänaseks Maag Gruppi kuuluv OÜ Karukoobas omandas Nõo Lihatööstuses osaluse 2011. aastal.