Riigikohus langetas teisipäeval otsuse vaidluses, kas metsaomanikule loodukaitseliste piirangute eest määratud hüvitis on põhiseadusega kooskõlas. Rohe Invest OÜ juhtumi puhul ei leitud vastuolu põhiseadusega ja kohtu hinnangul pakkus keskkonnaamet omanikule isegi ettenähtust suuremat hüvitist.

„Peamine põhjus, miks me põhiseaduslikku rikkumist ei leidnud, oli see, et hüvitama peab riik ainult uued piirangud. Need, mis juba metsa või mistahes maatüki ostmise ajal on olemas, nendele hüvitamiskohustust põhiseaduse järgi ei teki. Selles tegelikult ei ole midagi uut – riigikohus on varemgi mitmes asjas rõhutanud,” selgitas otsuse tagamaid riigikohtunik Ivo Pilving.