Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on oluline saada selgus laenude andmise põhimõtetes ning selles, kas laenud täitsid seatud eesmärke. Arutelu aluseks on riigikontrolli kontrolliaruanne "Riiklikult oluliste projektide kriisilaenude menetlus KredExis".

Istungile on kutsutud KredExi, riigikontrolli ja ettevõtete esindajad. Avalik istung algab kell 14 seda on võimalik jälgida veebiülekandes. Videosalvestist istungist saab vaadata riigikogu YouTube'i kanalil, salvestis jõuab veebi viivitusega.