Ettevõtjat esindavad vaidluses advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Allar Jõks ja advokaat Gerli Helene Gritsenko.

Elamus SPA juhataja Andres Tiigi sõnul on vaidlus põhimõtteline ja soov luua õigusselgus piirangute proportsionaalsuse ja nende rakendamise argumentatsiooni osas. „See ei ole mingi saladus, et turismimajanduses tegutsevad ettevõtjad on olnud koroonaajastu suurimad kannatajad, kuid ka sektori sees on palju erinevaid värve. Üks neist on piirangute, meie hinnangul, pehmelt öeldes loominguline kehtestamine spaaettevõtjatele, kus omakorda meie ettevõte olnud üks suurimaid kannatajaid. Kui hotellid ja toitlustusasutused on saanud mingilgi määral tööd teha ja tulu teenida, siis Mustamäe Elamus SPA on valitsuse korraldusel ja muudest regulatsioonidest tulenevalt kõige rohkem kinni olnud ettevõte Eestis. Samal ajal said hotellid ja toitlustusettevõtted toetust kuni 180 000 eurot, kuid MTKA koodi järgi Mustamäe Elamus SPA sellele toetusele ei kvalifitseerunud, kuigi oleme oluliselt rohkem tasunud riigimakse kui keskmised majutus- ja toitlustusettevõtted. Seega on asja üks pool raha, asja teine pool aga emotsionaalsete otsuste katmine nõrga teadusliku sisuga, mida me nüüd vaidlustama lähemegi,“ ütles Tiik.

Vandeadvokaat Allar Jõksi sõnul on valitsuse korraldused õigusvastased, kuna olulised asjaolud on kaalumata. „Iga valitsuse kehtestatud piiranguga peab kaasnema riigi poolt leevendus- või hüvitusmeede. Paraku ei ole veel tänaseni valitsus spaade piiramisega seotud kulude hüvitamiseks abimeedet loonud. Kaebus on esitatud selleks, et valitsus tulevikus spaadele piiranguid pannes ei toimiks „kõhutunde“ pealt. Loodan, et Mustamäe Elamus SPA kaebus julgustab ka teisi ettevõtjaid oma õiguste eest seisma,“ lisas Jõks.

Vabariigi Valitsus on spaade tegutsemise keelamisel rikkunud põhjendamiskohustust. Korralduste õiguslikuks aluseks oleva nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) § 28 lg 5 kohaselt peavad piirangud olema vältimatult vajalikud. Vältimatult vajalik saab olla aga meede, mille proportsionaalsust, sealhulgas alternatiivsete leebemate meetmete puudumist, on jälgitavalt kaalutud.

Ka õiguskantsler Ülle Madise on piirangutega seoses rõhutanud, et iga piirangut tuleb põhjendada mitte usupõhiselt, vaid faktide ja loogiliste seoste kaudu ning igaks juhuks kinni panna ei luba põhiseadus.

Rahvusvahelised uuringud on kinnitanud, et spaad ei ole ohtlikud kohad, kuivõrd kloori osakaal vees aitab vett desinfitseerida. Samuti ei leidu andmeid selle kohta, et COVID-19 leviks inimestele basseinides oleva vee kaudu. Seetõttu peavad valitsuse poolt spaadele kehtestatud piirangud olema põhjalikult läbimõeldud.

Vaatamata eelmise aasta märtsist rakendatud eriolukorra meetmetele ja kitsendustele tegutses kaebaja edasi, lootuses, et lauskeeldu enam ei rakendata. Sellisele lootusele andis tuge ka eelmine peaminister Jüri Ratas, kes 2020. aasta mais peale eriolukorra lõppu teatas, et järgmine kord me ei sulge Eestit, aga sulgeme viiruse. Käesolevaks hetkeks rakendatud ebaproportsionaalsete piirangute tõttu on kaebajale tekkinud aga märkimisväärne kahju. Mustamäe Elamus SPA selle aasta käibe langus seisuga 31.05.2021 on 1,6 miljonit eurot. Kaebaja kahjum sama perioodi eest on 400 000 eurot. Kaebaja käibe langus perioodi 13.03.2020 kuni 31.12.2020 eest on 1,2 miljonit eurot ning kahjum sama perioodi eest 450 000 eurot. Mustamäe Elamus SPA esitab lähiajal ka kahju hüvitamise kaebuse, kuid käesolev kaebus on esitatud preventiivsel eesmärgil, et kahju tekkimist tulevikus uute piirangutega ära hoida või vähemalt vähendada.