Vastab Elektrilevi talituspidevuse juht Jüri Klaassen.

Seni ei saa väita, kuumalaine oleks Elektrilevi võrgu töökindlusele ja klientide heaolule märkimist väärt mõju avaldanud. Küll aga teeme võrgu olukorra kohta pidevat seiret ja rakendame vajadusel meetmeid rikkeohu minimeerimiseks. Oleme täheldanud temperatuuri tõusu osades alajaamades, eriti neis, mis on n-ö plekist kestaga. Neis on loomulik ja ka sundventilatsioon, kuid vajadusel käime uksi avamas ja füüsiliselt tuulutamas või jahutusgeneraatoreid tööle panemas. Kui piirkonnaalajaamades täheldame trafode ülekuumenemist, siis selle kohta tuleb häire ja saame kiiresti reageerida.

Pigem tasuks tänasel päeval jälgida hoolsalt ilmateadet, sest praegu Eesti kohal seisev kuum õhumass satub ühel hetkel kokku jahedamaga ning siis on oht äikese tekkeks suur. Äikese korral saab turvalisuse nimel palju ise kodus ära teha. Kui äike läheneb, on soovitav kontaktidest välja võtta kõik elektriseadmed. Samamoodi tasuks ühendada lahti interneti andmesidekaablid ja vanematel televiisoritel ka TV-kaablid.