Soome statistikaameti teisipäeval avaldatud hinnavõrdluse kohaselt ületas Soome tarbijahind Euroopa keskmist 26% võrra ning see paigutab Soome tabelis kaheksandale kohale. Kõigist Põhjamaadest oli aga kõige odavam samuti Soome – Taani, Island ja Norra ületasid keskmist 40% ning Rootsi 30% võrra.

Veel võrdluseks: Euroopa kõige kallim riik oli Šveits ning odavaim Türgi. Šveitsis oli tarbimise keskmine hinnatase Euroopa Liidu keskmisest 69% kõrgem, Türgis aga keskmisest 38% madalam.

Võrdluses oli 37 riiki, millest enamik olid EL-i liikmesriigid, kuid näiteks Island, Norra ja Šveits, mis olid võrdluse tipus, ei kuulu Euroopa Liitu. Üldiselt olid Euroopa kõrgeimad ja madalaimad tarbijahinnad väljaspool EL-i. Euroopa Liitu kuuluvatest liikmesriikidest oli kõige kallim hinnatase Taanis ning odavaim Rumeenias.

Eratarbimise hinnatase 2020. aastal

Soome statistikaameti andmetel oli Euroopa riikide hinnatase kõige ühtlasem olmeelektroonika, kodumasinate ning sõidukite osas. Alkohoolsete jookide ja tubaka hinnatasemete osas levivad riigiti erinevad maksupraktikad ning see põhjustab hinnavõrdluses suuri erinevusi.

Põhjamaade lõikes olid alkohoolsed joogid, tubakas ning restorani- ja majutusteenused Soomes kõige kallimad. Restorani- ja hotelliteenuste osas oli hinnatase kõige kallimates riikides umbes neli korda suurem kui kõige odavamates riikides, mida põhjendati suuresti kallimates riikides eksisteerivate kõrgemate tööjõukuludega.

Tarbekaupade ja teenuste hinnatase riigiti