Kristo Käärmann kui Wise'i (endise nimega TransferWise'i) üks asutajatest ja praegune tegevjuht pole seni nii silmapaistvalt Eestisse investeerimisega tegelenud kui tema äripartner Taavet Hinrikus. Kuid 2020. aasta majandusaruande järgi võib eeldada, et ka Käärmann lükkab siinsele investeerimistegevusele tõsisema käigu sisse.

Nii on tema 2019. aasta lõpus asutatud osaühingu Kotilda läinud aasta aruandes näidatud kohustiste ja omakapitali suuruseks üle 2,4 miljoni euro, mis on vormistatud omanikulaenuna. Esimest aastat tegutseva OÜ aruandeaasta kasumiks oli üle 744 000 euro.

Teine Wise'i asutajatest, Taavet Hinrikus, süstib Eesti majandusse raha kamaluga. Tundub, et enim meeldib talle kinnisvara.

Tema märkimisväärseim juriidiline keha on ettevõte Notorious OÜ, mille 2019. aasta majandusaasta aruandes on selge sõnum selle kohta, mida me võime ees oodata. Just sel aastal täitus see ettevõte rahaga (ehkki juba enne oli seal mõnikümmend miljonit) ning see ei jää viimaseks korraks.

„2019. majandusaastat ilmestab ühingu likviidsuse märkimisväärne suurenemine, tingituna sidusettevõtte Transferwise Ltd aktsiate müügist väikeses ulatuses, mis omakorda on ühingu jaoks toonud kaasa tegevusmahtude ja mastaabi olulise suurenemise," kõlavad read aruandest. See „väikeses ulatuses" tähendas ligi 60 miljonit eurot.