„Eestlased tellivad aasta jooksul hinnanguliselt koguni neli miljonit pakki väljastpoolt Euroopa Liitu, millest suurem osa on varem kohale jõudnud deklareerimata kujul. See aga põhjustas erinevaid käibemaksupettusi ning pani Euroopa Liidu ettevõtted võrreldes kolmandate riikide firmadega ebavõrdsesse konkurentsiolukorda, kus Euroopa kaupmees peab alla 22-eurose väärtusega müügi pealt maksma käibemaksu, kuid väljaspool Euroopa Liitu Euroopasse müüv kaupmees mitte,“ põhjendas e-kaubanduse liidu tegevjuht, millest tingitult postipakkide saatmise korda muudetakse.

„Lisaks on siin ka teine probleem, mida veel ei lahendata, kuid Euroopa Liidus kehtivad karmid nõuded toodete komponentidele, tootmisele, keskkonna ohutusele. Aasiast tellides ei kontrolli aga keegi toote ohutust, materjale, tootmist,“ märkis Väät. Kui seni maksustati käibemaksuga kaubad, mille väärtus ületas 22 eurot, siis 1. juulist muutub tollideklaratsiooni esitamine kohustuslikuks mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist ja kõik tellitud saadetised maksustatakse käibemaksuga.

Mis muutub pakkide tellimisel 1. juulist?

Väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud alla 22 eurot maksvatelt saadetistelt kaob käibemaksuvabastus. Kui seni ei pidanud deklareerima ega käibemaksu tasuma alla 22 euro maksvate kaupade eest, mis olid tellitud kolmandatest riikidest (näiteks Hiinast või USA-st), siis 1. juulist 2021 tuleb kõik kaubad deklareerida ja käibemaks tasuda.

See toob nendele kaupadele kaasa mõningase hinnatõusu. Kui seni jõudis näiteks kümme eurot maksev kaup tellijani ilma maksude ja lisategevusteta, siis edaspidi tuleb selle kauba kohta esitada Eestisse saabumisel tollideklaratsioon ja tasuda käibemaks 20%. Seega lisandub kaubale antud näite puhul kahe euro suurune käibemaks.

Miks toimub taoline suur muudatus?

Muudatus aitab vältida käibemaksupettusi ja tagada võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu, s.h meie enda ettevõtetele, kes olid võrreldes kolmandate riikide ettevõtetega nõrgemas positsioonis. Seni oli näiteks kohaliku ettevõtte alla 22 euro maksval kaubal käibemaks juures, aga väljastpoolt Euroopa Liitu tuleval kaubal mitte. Euroopa Liit tervikuna kaotab nüüd sellise ebaõiglase olukorra.

Millistele välismaalt tellitud kaupadele lisandub käibemaks ja millistele tollimaks?

Käibemaksuga maksustatakse kõik Euroopa Liidu välisest riigist tellitud saadetised. Alates 150 eurost maksustatakse saadetised lisaks käibemaksule ka tollimaksuga. Kusjuures tollimaksu lisandumisel arvestatakse käibemaksu saadetise väärtuse, tollimaksu ja saatekulu summalt.

150700 eurot maksvate eraisikute kinkesaadetiste puhul on võimalik kasutada ühtset tollimaksumäära 2,5%. Üle 700 euro maksvatele eraisikute kinkesaadetistele tuleb tollimaksumäär igale kaubale vastava kaubakoodi järgi Eesti tollitariifistikust.

Käibemaksu lisandumist või mittelisandumist arvestatakse kuupäeva järgi, kui kaup on füüsiliselt Eestisse jõudnud ning kohaliku tarneettevõtte poolt vastuvõtmiseks registreeritud. Kauba tellimise kuupäev ei oma siin tähtsust.

Millised erandid on maksustamisel?

Ainsaks erandiks on ühelt eraisikult teisele tasuta ehk kingitusena saadetud pakid väärtuses kuni 45 eurot. Nende pealt käibemaksu tasuma ei pea, kuid deklareerida tuleb ka need kingitused. Üle 45 euro maksvatele kinkesaadetistele lisandub samuti käibemaks.

Kes määrab paki väärtuse?

Maksumuse määrab paki saatja. Kui saatja poolt näidatud kauba väärtus erineb tegelikust ostusummast, saab e-teeninduses (näiteks Omniva või maksu- ja tolliameti omas) kauba maksumust korrigeerida, esitades ostusummat tõendava dokumendi.

Kuidas saan oma kauba deklareerida?

Seda saab ise teha maksu- ja tolliameti kodulehel. Samuti on võimalik volitada kullerfirmadest enamikku teenustasu eest sinu eest deklareerima.

Kas maksud on võimalik tasuda juba kauba tellimise hetkel?

E-poed ja platvormid veel töötavad selle nimel, et maksud saaks alla 150-eurostel saadetistel tasuda kohe kauba tellimisel. Ilmselt kohe 1. juulist sellist lahendust kõikides e-poodides ja platvormidel veel ei ole, kuna lahendus on eri riikide maksumäärade tõttu keerukas.

Samas tuleb arvestada, et isegi kui maksud on tasutud juba tellimise hetkel, tuleb kogu kaup Eestisse jõudes ikkagi deklareerida.

Kui kaua on aega kauba deklareerimiseks ja maksude tasumiseks?

Saadetis on tolliterminalis deklareerimise ootel 30 päeva alates selle saabumisest. Selle aja jooksul on tarvis kaup deklareerida või kohalikule tarneettevõttele selleks volitus esitada ning maksud ja teenustasud tasuda. Kui seda pole tehtud, siis saadetakse pakk saatjale tagasi.

Kui soovin paki näiteks tagastada, kas siis saan ka käibemaksu, tollimaksu ja deklareerimise tasu tagasi?

Saadetise maksud ja teenustasu tasutakse e-teeninduses juba enne saadetise väljastamisele suunamist. Kui hiljem osutub, et tegu on näiteks vale kaubaga või kaubaga, mis ei vasta ootustele, siis tuleb suhelda müüjaga, et selgitada välja konkreetse e-poe tagastamise või hüvitamise tingimused.

Deklareerimisteenuse teenustasu üldjuhul tagastamisele ei kuulu, sest teenus on osutatud. Käibemaksu ja suurema väärtusega pakkide puhul ka tollimaksu tagasi saamiseks tuleb pöörduda maksu- ja tolliameti poole.

Kas ja mida Eesti tarbija antud deklareerimise ja maksustamise muudatusest võidab?

Eesti tarbijale läheb Aasiast tellitud kaup pisut kallimaks. Muutub ka see, et kaupmehed, olenemata sellest, kas asuvad Euroopa Liidus või mitte, maksavad iga müügi pealt samaväärselt ja õiglaselt.

Lisaks võiks selle muudatusega tõusta tarbijate tähelepanu ja teadlikkus Aasiast tellitud odavkauba kvaliteedist, keskkonnateadlikkusest, ohutusest ja muust taolisest.