Investeerimisega mittetegelevatest inimestest ütles 27%, et nad saaksid ühes kuus investeerimiseks kõrvale panna 20-50 eurot, ilma et see avaldaks märgatavat mõju nende tarbimisharjumustele. Ühes kuus investeeriks 50-100 eurot viiendik vastanutest ning sama palju on neid, kellel ei ole võimalik investeerimiseks säästa. Siiski märkis 9%, et nemad suudavad investeerida vähemalt 200 eurot kuus.

Need, kes on juba investeerima asunud, on ühes kuus valmis panustama veidi suuremate summadega: kuigi kõige rohkem (29%) vastanutest investeerib ka siin 20-50 eurot ning 50-100 eurot paigutab 26%, siis tervelt 23% leiab ühes kuus investeerimiseks vähemalt 200 eurot.

Lätis ja Leedus oli kõige rohkem neid, kes ei leia raha investeerimiseks ning ülejäänud on valdavalt valmis investeerima kuni 50 eurot kuus.

Vähesed säästud on üks peamisi põhjuseid, miks Eesti inimesed investeerimisega ei tegele - nii arvab 56% vastanutest. Kuid ligikaudu viiendik ütleb, et nad ei tea, kust alustada või neil ei ole investeerimiseks vajalikke teadmisi. Viiendik on ka neid, kes ei leia finantsturgude jälgimiseks aega. Sarnane pilt avaneb mujal Baltimaades, kuid Leedus on vähem neid, kes toovad investeerimisest loobumise põhjuseks ebapiisavad säästud. Samas on Lätis ja Leedus rohkem neid, kes kardavad võimalikke kaasnevaid kahjumeid.

„Investeerimisega alustamiseks sobib igati paarile poeskäigule kuluv summa, kuid ka sel juhul peaksid investorid jälgima, et planeeritav rahapaigutus oleks neile jõukohase riskiga. SEB mobiilirakenduses hiljuti käivitunud roboinvestor aitab investoritel hinnata oma riskiprofiili ja asuda mugavalt investeerima," ütles SEB Panga juhatuse liige ja jaepanganduse valdkonna juht Ainar Leppänen.

Kuulatakse eksperte, kuid sõprade investeerimisedu motiveerib alustama

Eesti investeerijatest 49% teeb oma otsuseid ekspertide ja tuntud investeerijate analüüside ning arvamuste põhjal, 39% jälgib ise turuteavet ja otsib investeerimisvõimalusi ning 37% järgib sõprade arvamusi ja kogemusi. Finantsasutuste ja investeerimisplatvormide nõuannete põhjal tegutseb 34%.

Sõprade või pereliikmete edukas investeerimiskogemus on peamine põhjus, mis suurendaks Eestis 39% vastanute arvates nende huvi investeerimise vastu. 28% oleks valmis alustama, kui keegi pakuks kasumlikku investeerimisideed ning peaaegu sama paljud ootavad lihtsaid nõuandeid oma kodupangalt.

SEB uuringu kohaselt tegeleb investeerimisega Eestis 59% elanikest, kes on paigutanud oma raha peamiselt kinnisvarasse ja III pensionisambasse, aga ka aktsiatesse, investeerimisfondide osakutesse, kulda, krüptorahadesse ja mujale.