Endisi Estonian Airi töötajaid esindanud vandeadvokaat Kalle-Kaspar Sepperi sõnul kinnitas Riigikohus hagist loobumise avalduse, millega tõmmatakse pikale vaidlusele Estonian Airi õigusjärgsuse küsimuses joon alla. "Lennunduspersonali turg on Eestis väga piiratud ning mistahes pikaajalised pinged tööandjate ja töövõtjate vahel kahjustavad kõiki osapooli. Seega otsustasime lõpetada kohtuvaidluse, et oleks võimalik sõlmida lepe Nordic Crew Managementiga," selgitas Sepper. Tema sõnul on advokaadibüroo Sirel & Partnerid hagejate esindajana kohtuvälise lahenduse võimalusi korduvalt otsinud ning lõpuks õnnestus jõuda kõiki osapooli rahuldava tulemuseni.

NCM tegeleb lennupersonali ja lennukite meeskondade komplekteerimisega ja vastava personaliteenuse osutamisega. NCMi teenuseid on Nordica tütarettevõte Xfly (Regional Jet) kasutanud alates tegevuse alustamisest 2016. aastal. Leppe kohaselt maksab NCM lennunduspersonalile kokkuleppe raames tasu, tagades sellega edasise töörahu ja luues tööjõuturule konstruktiivse suhte, mis võimaldab NCMil oluliselt paremini pakkuda Eesti lennundusettevõtetele kvalifitseeritud eestikeelset tööjõudu.

Nordic Crew Managementi juhi Tõnis Lepa sõnul on Eesti lennundus koos koroonakriisi taandumisega jõudnud punkti, kus nii tööandjatel kui töövõtjatel peab olema võimalik ilma igasuguse varasema vimmata taas koostööd teha. "Lähemal ajal tuleb taastada otseühendused Tallinnast Eesti reisijate jaoks võtmetähtsusega punktidesse. Kuna lennuettevõtted, sealhulgas Nordica tütarettevõte Xfly ehk Regional Jet vajab selleks suures mahus lennupersonali, tuleb vanad vaenukirved maha matta," rääkis Lepp. "Ilma selleta ei ole meil lihtsalt võimalik koostööd teha. Sellepärast on NCMi jaoks kriitilise tähtsusega, et normaalne lennunduspersonali koostöösuhe oleks taastatud."

Mis ettevõte on Nordic Crew Management?

NCM osutab lennupersonali ja lennukite meeskondade komplekteerimise ja rentimise teenust. Maailmas on see juba aastaid levinud ärimudel, meie oleme seda teinud üle kuue aasta. Parimatel päevadel, enne koroona kriisi, oli NCMis üle 200 töötaja, kuid ka täna on see number üle 100. Sisuliselt on tegu Eesti lennundustööjõurendi kõige suurema tööandjaga. Just NCMi piloodid, pardateenindajad ja muu lennunduspersonal on need, kes igapäevaselt Regional Jetis ehk Xflys lendavad. Xfly omakorda müüb lennuteenust teiste hulgas ka Nordicale, kellega jällegi teatud osa lennunduspersonalist on aastaid kohut käinud. Siit hakkab juba kooruma ka juba see, miks oli NCMil oluline see vaidlus ära lõpetada.

Kas NCM maksis Estonian Airi ekstöötajatele raha ja kui jah, siis miks?

NCM soovis Eesti väikesele lennundusturule kodurahu ja võimaluse koostööd jätkata. Koroona on taandumas ja lennukid hakkavad lendama. See tähendab, et meil on vaja kiiresti leida kvalifitseeritud ja eelistatult eesti keelt kõnelevad lennundustöötajad, ilma kelleta ei ole otseühenduste ja üldse kodumaise lennunduse taaskäivitamine võimalik. Seda ei saa teha olukorras, kus osapooled ei ole nõus kõigi teistega piltlikult öeldes ühes liivakastis mängima. Pikalt veninud vaenu lahendamine oli NCMi tegevuse edukaks jätkamiseks strateegiliselt vajalik. See on NCMi vaatest tulevikku suunatud tehing.

Kui palju NCM maksis ja kust ta selleks raha sai?

Ega see väike summa ei olnud, aga kokkuleppe detailid, sh summad on konfidentsiaalsed. Ma ei saa äriettevõtte juhina detailseid rahalisi küsimusi avaldada. NCM ei tegutse ju vaakumis, meil on konkurendid ka. Oluline on see, et keegi ei vaataks enam kellegi peale viltu ja meil oleks võimalik paindlikult ja efektiivselt Eesti lennunduspersonali turul tegutseda. NCMile on äriliselt kasulik, et lennupersonali tööjõuturg ei oleks suurte vaidlustega kahjustatud.

Mis puudutab selle investeeringu päritolu, siis pärast sellist kriisi lennunduses ei ole NCM üksinda tõesti võimeline seda finantseerima. Aga koostöös partneritega oli võimalik lahendus leida, sest NCM ei ole ju ainus, kes soovib Eesti lennunduse edasi arendamist. Kuna Regional Jet on huvitatud oma tegevuse taaskäivitamisest ja soovib endale vajaliku tööjõu tagada, siis sõlmisime temaga vastava lepingu. Etteruttavalt pean nentima, et ka selle lepingu detailid on konfidentsiaalsed, aga seda võin kinnitada, et NCM ja Regional Jeti vahel sõlmitud lepinguta oleks NCMil olnud seda kokkulepet väga raske saavutada - sellisel juhul oleksime pidanud otsima teisi lahendusi. Meil on ka teisi kliente, aga sõlmisime Regional Jetiga kokkuleppe, kuna Regional Jet on NCMi suurimaks kliendiks.

Mis saab nendest EA ekstöötajatest, kes ei olnud hagejate hulgas?

See on tõesti nii, et koostööplaani kaasatud tööjõuturu osapoolte ring on suurem kui ainult hagejad. Lihtsalt kuna kokkuleppest teavitas avalikkust hagejate esindaja, siis võis alguses jääda mulje, et see puudutab ainult neid. Me soovime rahu ja koostööd kõigi lennundusturu jaoks oluliste inimestega, olgu nad töötanud EAs või mitte. Palju endisi EA töötajaid on meie abil tööd saanud, olnud palgal ka koroonakriisi aegse lennupausi ajal.

Nordica juht Erki Urva: Tallinnast liinide avamist küll otseselt lubada ei saa
Lugesin suure üllatusega, kuidas tööjõurendifirmat juhtiv Tõnis Lepp teatab, et lähiajal pannakse taas käima Tallinnast otselennud. Miks Nordica sellest teatanud pole?

Tõsi on see, et meie tütarfirma Xfly suurendab juuli lõpust oma lennutegevuse mahte märkimisväärselt. Seda küll mitte Tallinnast, vaid Skandinaavias. Tallinna puhul me pidevalt jälgime seda, mis turul toimub ja teeme ja arvutame. Selge on see, et maksumaksja raha ei taha põletada ka. Vaatame, aga midagi konkreetset lubada ei taha.
 
Miks siis Tõnis Lepp seda väidab?

Seda peab tema käest küsima. Lennukoosseisud on tema käsutada, tema palgal ja Skandinaavias toimuvad lennumahtude suurendamised. Kuigi jah, näiteks SASi värvides mõned lennukid baseeruvad Tallinnas, kellele Xfly lendab. Lennukipargis on meil kokku endiselt veidi alla 20 lennuki.
 
Kustkaudu tuli otsus Estonian Airi töötajatega kohtukirves maha matta, neile kompensatsiooni maksta ja edasi liikuda?

Oskan öelda, et meie pole selles leppes otsene osapool, aga oleme õnnelikud sellise kokkuleppe üle. Viis aastat kestnud vaidlemine on võtnud meilt aega ja ressurssi ja et see lõppeb – iga aasta jageleme audiitoritega aastaaruannete ajal ja koostööpartnerid küsivad meilt pidevalt aru, et mis toimub – on väga tervitatav. Selle leppe kohta tasub küsida pigem ministeeriumilt.
 
Nordica grupp oli otseselt viis aastat kohtus Estonian Airi ekstöötajate vastane ehk kõige otsesem osapool - teilt nõuti Estonian Airi pankrotistumisel saamata jäänud rahasid välja. 

Antud lahenduse asju teavad NCM ja Sireli advokaadibüroo (Estonian Airi ekstöötajate esindaja-toim.). Me ei saa kommenteerida asju, milles me pole osaline ja antud leppes me pole osapool.
 
NCM-i kokkuleppes töötajatega pole mingeid tingimusi siis seatud Nordica grupile? Tõnis Lepp viitab otseselt, et Nordica tütarfirma Regional Jetiga (Xfly) on sõlmitud mingi kokkulepe, et see lahendus lõpu saaks. Te olete Regional Jeti nõukogu juht.

Me oleme huvitatud sellest, et Eesti lennundus edasi areneks ja et lennupersonal Eestis tööd saaks. NCM pakub oma teenust ka teistele lennuettevõtetele. Aga meie grupp on hetkel suurim Eesti suurim lennuettevõte ja suurim tööandja. Anname endast parima, et edasi liikuda. Enne koroona-aega oli kõige suurem defitsiit lennunduses piloodid ja salongipersonal. Kui viirus nüüd taanduma hakkab, on personali jälle väga vaja.
 
Nordica sai koroona-ajal ka riigiabi – kui palju sellest 22 miljonist eurost kulutatud on?

See pole kaugeltki kõik kulunud, meil on arvel raha küll. Seda saab kulutada ainult Covid-19 seotud kahjude katmiseks. Seega uusi liine sellega, tõepoolest, avada ei saa. 
Aga kuivõrd kõik eksperdid ütlevad, et kui puhkuseturism on taastunud kiirelt, siis ärilendudest võib-olla 50% taastub sügiseks, aga minu arvates on seegi liiga optimistlik. Aga nagu öeldud, me jälgime olukorda pidevalt.