BaltCap omandas Eesti Keskkonnateenused (EKT) 2015. aastal. BaltCap Private Equity Fund II (BPEF II) müüb Eesti juhtiva jäätmekäitlusettevõtte AS Eesti Keskkonnateenused MBA Investeeringud OÜ-le.

Tänaseks on EKT Eesti juhtiv jäätmekäitlus- ja kommunaalteenuseid pakkuv kontsern, mis teenindab Eestis enam kui 100 000 klienti ning käitleb üle 250 000 tonni jäätmeid aastas. Kontsern annab tööd ligi 800 inimesele ja selle käive oli 2020. aastal 50 miljonit eurot.

BaltCapi juhtivpartner Peeter Saks on rahul, et viimase kuue aastaga on EKT-st saanud kaasaegne jäätmekäitlusettevõte, millel on oluline roll ressursisäästliku käitumise ning taaskasutuse edendamisel Eestis. „Meie investeerimisperioodi jooksul kahekordistas EKT oma käivet, hoidis oma juhtpositsiooni olmejäätmete kogumise turul ning laienes edukalt teede ja tänavate hoolduse vallas. Kahe suure investeerimisprojekti elluviimine jääb järgnevatesse aastatesse ja seetõttu on meil hea meel, et ettevõtte eestvedamist jätkab praegune juhtkond. Oleme Argo Luudele ja tema meeskonnale väga tänulikud eduka koostöö eest," ütles Saks.

Argo Luude, EKT tegevjuht ja kaasomanik ütleb, et BaltCapil on olnud EKT arengus oluline roll läbi strateegilise juhtimise ja ettevõtte arenguks vajalike investeeringute tegemise. „Jätkame ettevõtte arendamist nii jäätmekäitluse kui kommunaalteenuste suunal, oleme BaltCapile tänulikud partnerluse eest," sõnas Luude.

BPEF II poolt olid tehingu nõustajateks Superia ja TGS Baltic. Tehingut finantseerisid LHV Pank ja võlakirjainvestorid.

MBA Investeeringud OÜ omanikeks on EKT kaasomanikud ja juhtkonna liikmed Argo Luude, Mihkel Õnnis ja Bruno Tammaru.