OÜ Kiriku Varahaldus teenis eelmise aastaga 1,5 miljoni euro suuruse käibe juures kasumit 61 477 eurot, mis on lausa 83% võrra vähem, kui eelmisel aastal (2019. a oli kasum 362 216). Firma jaotamata kasum (kahjum) jäi 1 669 393 euro juurde.

8 töötajaga Kiriku Varahaldusel tuli tasuda 197 206 euro eest tööjõukulusid.

Ettevõtte majanduaruandes seisab, et majandusaasta tulemust mõjutasid negatiivselt üürnikele tehtud hinnaalandused, tugevalt halvenenud maksedistsipliin ja mõned ootamatud vakantsid, mis tõid kaasa uute üürnike leidmiseks ja pindade remontimiseks vajaminevad investeeringud.

Arendusobjektide osas töötatakse jätkuvalt Maakri tn kõrghoone, Kristiina tn 10 elumaja ja Tartu mnt 16a ärihoone projektide ja ideedega.

Maakri tänava detailplaneeringus liidetakse Lennuki 22/Maakri 29 ja Lennuki 24 kinnistud poole ulatuses elamumaa ja poole ulatuses ärimaa sihtotstarbega krundiks ja määratakse ehitusõigus kuni 33 maapealse ja nelja maa-aluse korrusega eluruumidega ärihoone ehitamiseks.

Ettevõtte üüripindade portfellis on Tallinnas Kentmanni 6, Tatari 25, Maakri 29, Tehnika 115, Lastekodu 6a ja Jõhvis Rakvere 8 asuvad äripinnad ning paar Tallinnas asuvat korterit. Kokku teeb see ümmardatult 70 üürilepingu partnerit, kelledest umbes kolmveerandi tegevus sai majandusaasta jooksul pandeemiast ja piirangutest otseselt või kjaudselt mõjutatud. Lisaks haldab ettevõte hooneid aadressidel Kiriku plats 3 ja Magdaleena 12 Tallinnas.