Eile, 29. juunil sõlmiti leping, mille tulemusel võõrandab KJK Fund SICAV-SIF kõik talle kuuluvad 4 002 052 ASi Ekspress Grupp aktsiat OÜ-le HHL Rühm. Võõrandatavate aktsiate arv moodustab 13 protsenti kõikidest ASi Ekspress Grupp aktsiatest. Tehing viiakse lõpuni ja aktsiate omand läheb üle 2021. aasta augustis.

Tehingu tulemusel tõuseb 2021. aasta augustis Hans H. Luige osalus ASis Ekspress Grupp kokku 73,23%ni – OÜ HHL Rühm osalus suureneb 47,37%-ni (14 589 365 aktsiat) ja Hans Luige osalus jääb samaks - 25,86% (7 963 307 aktsiat).