Minister nentis, et avalik sektor on väga suur tarbija. „Igal aastal korraldatakse Eestis tuhandeid riigihankeid, mille kogumaksumus ulatub miljarditesse eurodesse,“ selgitas Mölder. „Paraku näitab statistika, et keskkonnahoidlikke hankeid on nende seas väga vähe, näiteks 2019. aastal vaid 1 protsent. Ometi peaksid just riik ja kohalikud omavalitsused andma eeskuju, kuidas vastutustundlikult, keskkonda säästes tarbida.“

Keskkonnaministri vastne määrus sätestab kriteeriumid, mida riik, kohalikud omavalitsused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja asutused riigihangete korraldamisel tulevast aastast järgima peavad. Need keskkonnahoiu kriteeriumid käivad nelja toote- ja teenuserühma – mööbli; puhastusvahendite- ja teenuste; kontorite IT-seadmete ning koopia- ja joonestuspaberi – kohta.

„Kriteeriumide mõte on, et hangiksime võimalikult väikese keskkonnamõjuga kaupu ja teenuseid,“ selgitas keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais. „Keskkonnamõju sõltub sellest, kui palju ja mida on kulunud asja valmistamiseks, aga ka sellest, millist mõju tekitab toote või teenuse kasutamine ning mida nõuab lõpuks asja käibelt kõrvaldamine. Näiteks on tähtis, millist puitu on kasutatud mööbli valmistamiseks ja mis saab mööblist siis, kui see kord enam oma otstarvet täitma ei sobi. Aga arvutite puhul tuleb mõelda ka sellele, milline on nende käigus hoidmise mõju: kulub elektrit, on vaja teha remonti, uuendada riistvara.“

Soomlais rõhutas, et avalik sektor peaks tulevikus oma hangete puhul mõtlema keskkonnahoiule ka laiemalt kui praegu sätestatud nelja tooterühma puhul. Euroopa Liit on välja töötanud veel mitmeid keskkonnahoidliku hanke kriteeriume, näiteks transpordi, elektri, toidu ja toitlustuse, büroohoonete disaini, hoonete ehituse, teede projekteerimise, ehituse ja hoolduse, teekattemärgistuse, tänavavalgustuse ja valgusfooride, sanitaartehnika jne kohta. „Nendest juhindumine on praegu vabatahtlik, küll aga võiksime hakata neidki kriteeriume järk-järgult hangete juures kasutama,“ sõnas Soomlais.

„Mida rohkem avalik sektor riigihangetes keskkonnahoiule panustab, seda rohkem hakkavad ettevõtted niisuguseid kaupu ja teenuseid ka pakkuma,“ märkis Soomlais. „Sellised tooted võivad küll olla hinnalt kallimad kui keskkonnahoiule mitte rõhku panevad asjad, kuid arvestades kogu toodete eluringi, saame kokkuvõttes siiski odavamalt hakkama.“

Määrus jõustub tuleva aasta 1. jaanuaril, et anda hankijatele riigihangete planeerimisel ja korraldamisel aega määruse nõuetega arvestamiseks.