Ühel jaanipäevaeelsel hommikul said Viimsi valla elanikud vigase sõnumi: „Joogivee tagamise eesmärgil palumeloobuda kastmist. Täname!” Sõnumi saatjaks oli märgitud Viimsi Vesi. Kaks päeva varem anti Harku valla elanikele märku, et on hädavajalik vett säästa. Sel kuumal päeval saadeti inimestele iga mõne tunni tagant seesama vigane sõnum. Viimsi ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik selgitab, et Viimsi Vee mahutites vähenes tol päeval vesi väga kiiresti ja uus sõnum saadeti kohe, kui tuli uus suurem langus. „Sel päeval oli veetarbimine tavapärasest 30% suurem,” ütleb Mik.

Eilsel Viimsi valla ja vallarahva kohtumisel märgiti, et viimasel kümnendil on kinnisvaraarendusi liialt soodustatud. Samal ajal pole piisavalt tegeletud taristuga, et tagada põuastel suvedel piisav veevarustus. Sama laua taga istus ka Viimsi Vesi AS-i esindaja, kelle seisukoht liigsete kinnisvaraarenduste kohta oli sama mis teistel kohaletulnutel. Ta märkis, et kui ehitada probleemiga võitlemiseks suurem veevõrgustik, tõuseb ka vee hind, mis on juba praegu üks Eesti kõrgemaid.