Nortali asutaja ja juhatuse esimehe Priit Alamäe sõnul jääb 2020 vaieldamatult meelde kui pidevate muutuste ja senise ümberhindamise aasta. "Aasta alguses liikus meie fookus täielikult töötajate turvalisuse ja heaolu tagamisele ning klientide abistamisele, et tulla toime Covid-19 pandeemia mõjudega," lisas Alamäe.

"Olen väga uhke meie tiimide üle kogu maailmas, kes lülitusid samaaegselt ja sujuvalt ümber kodukontorile ning jätkasid tööd klientidega. Heast koostööst ja klientide usaldusest kõneleb ka ettevõtte müügitulu kasv 2020. aastal," lisas Alamäe.

Möödunud aasta majandustulemused olid tugevad ettevõtte kõikidel koduturgudel, näidates ärimudeli tugevust, strateegilisi ja pikaajalisi kliendisuhteid ning teenusportfelli relevantsust. Kõige enam panustasid Nortali kasvu 2020. aastal USA ja Saksamaa.

"Nortal on hästi positsioneeritud rahvusvaheline ettevõte, kel on tugevad kohalikud äriüksused maailma suurematel ja innovaatilisematel turgudel. Toetudes eelnevatelt aastatel laotud vastupidavale vundamendile, jätkame ka järgmistel aastatel kasvamist nii orgaaniliselt kui ka ettevõtete ostu teel," lisas Alamäe.

Möödunud aasta olulisemate sündmustena toob Alamäe esile tunnustatud e-riigi ja e-tervise tarkvaralahendusi ning konsultatsioone pakkuva ettevõtte Schütze ostu Saksamaal. "Ettevõtte ost Saksamaal oli oluline samm meie Euroopa laienemisplaanides ja tugevdas meie positsiooni oluliselt," lisas Alamäe. Nortali töötajate arv suurenes orgaanilise kasvu ning ühinemise tulemusena 1000 inimeseni.

"Loodame lähiaastatel jätkata Saksamaal senise kasvu teel, toetudes kohalikule pikaajalisele e-riigi kogemusele ja kliendisuhetele, täiendades teenuspakkumist e-tervise vallas ning sisenedes täiesti uutesse valdkondadesse, nagu tootmis- ja tööstussektori digitaliseerimine," lisas Alamäe.

Nortal Eesti juhi Ats Albre sõnul keskendus ettevõte 2020. aastal Eestis jätkuvalt e-riigi ja e-tervise klientide teenindamisele, kuid on teinud üha tõsisemaid samme ka erasektoris kliendiportfelli kasvatades. "Kui aasta alguses muutusid kliendid ajutiselt ettevaatlikumaks, siis peale esimest ehmatust jätkus ka pikemaajaliste plaanide ning investeeringute tegemine," lisas Albre.

Ettevõte suutis Albre sõnul luua 2020. aastal Eestis nii olulisi uusi kliendisuhteid kui ka olla oma meeskonnaga abiks mitmetele klientidele pandeemia ajal. "Tegime tihedat koostööd näiteks Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Tallinna Keskhaiglaga, et luua patsientidele kaugvastuvõtu võimalused kui ka nende igapäevane töö ümber korraldada, et kogu ressurss suunata pandeemiaga tegelemisele. Samuti oli tänu 2019. aastal lansseeritud proaktiivsetele teenustele võimalik kiiresti tuua Sotsiaalkindlustusametiga kodanikeni uusi kriitilise tähtsusega teenuseid," lisas Albre.

Eesti e-riigi jaoks oli Albre sõnul möödunud aasta aga paljuski vastuolusid sisaldav. "Ühelt poolt võime kõik olla uhked, et Eesti digitaalne riik tõestas, et peab pandeemia proovikivile vastu. Ka karantiini tingimustes jätkus teenuste pakkumine tavapäraselt, samuti korraldati vajadusel protsesse kiirelt ümber ja toodi kodanikeni uusi teenuseid. Teisalt tõi pandeemia teravamalt esile mõned valukohad seoses vananenud süsteemide ja digitaalse infrastruktuuriga," lisas Albre.

Kriis näitas Albre sõnul selgelt, et ka olemasolev tugev infrastruktuur vajab pidevaid investeeringuid ning uuendusi, et see toimiks ootuspäraselt, kui me seda enim vajame. "Väikese riigina, kes toimetab piiratud eelarve tingimustes, me ei saa lihtsalt endale lubada IT-sse mitte investeerimist ning protsesside mitte automatiseerimist. Sealjuures on tarvis suurendada investeeringute osakaalu, mis ei sõltu suuresti vaid eurorahadest, et oleks võimalik teha pikaajalisi plaane ning tagada tulevikukindlate süsteemide olemasolu, mis toetavad olulisi riigi funktsioone," lisas Albre.