Esmastel andmetel oli töötuse määr juuni kuu lõpuks 7,7% ja töötukassas on arvel 50 370 inimest. Aasta tagasi samal ajal oli registreeritud töötuid 50 734. Registreeritud töötus on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaal, kus see kuu lõpu seisuga oli 12,5%, ja kõige madalam Hiiumaal, kus see oli 4,6%.

Mai eest määrati töötasu hüvitist 2770 asutuse 18 849 töötajale. Keskmine hüvitise suurus oli 617 eurot ning hüvitiste kogukulu oli 15,5 miljonit eurot.

Kõige suurema osa mai eest määratud hüvitise saajatest moodustasid majutuse ja toitlustuse valdkonna töötajad (33,2% hüvitise saajatest). Nimekiri hüvitist saanud ettevõtetest on leitav siin.

Töötasu hüvitise avalduste esitamine lõppes 30.06.2021. Kokku hüvitas Eesti Töötukassa märtsi, aprilli ja mai eest töötasu ligi 6200 asutuse enam kui 41 000 töötajale. Hüvitiste kogukulu on 71,1 miljonit eurot. Hüvitise keskmine suurus oli läbi kolme kuu 590 eurot.

Kõige suurema osa märtsi, aprilli ja mai hüvitise saajatest moodustasid hulgi- ja jaekaubanduse valdkonna töötajad (25,9% hüvitise saajatest), järgnesid majutuse ja toitlustuse valdkond (24,1% hüvitise saajatest) ning kunsti- ja meelelahutuse valdkond (11,9% hüvitise saajatest).

Kokku said kolme kuu jooksul kõige enam töötasu hüvitist osaühing Hansaliin (hüvitise kogukulu 2,3 miljonit eurot), osaühing HT Laevateenindus (1,6 miljonit eurot) ja Rahvusooper Estonia (1,3 miljonit eurot).