COVID-19 tõttu raskendatud toodete müük kajastub selgelt ka Cleveroni 2020. müügitulus, mis võrreldes eelmiste aastatega langes 80%, seisab Cleveroni majandusaasta aruandes. Ettevõtte müügituluks kujunes 13 051 995 eurot, 2019. aastal oli see 66 007 267 eurot.

2020. aastal oli Cleveroni eksport 11,8 mln eurot, vähenedes võrreldes 2019. aastaga 82%.

Töötajate keskmine arv (FTE) aastal 2020 oli 193 inimest, langedes aastaga 8%. Ettevõte investeeris 2020. aastal kokku põhivarasse 2 209 000 eurot (2019: 2 830 000 eurot), millest kapitaliseeritud arenguväljaminekud moodustasid 1 883 000 eurot (2019: 2 060 000 eurot).

Eesti tehnoloogiaettevõttel tuleb seista silmitsi ärikahjumiga, milleks on 4 821 646. Aasta varem oli Cleveroni kasum ligi 14,5 miljonit eurot.

Teadus- ja arendustegevusse investeeris ettevõte aruandeaastal kokku 2 768 000 eurot, millest 1 883 000 eurot on eelmainitud kapitaliseeritavad kulud ning 885 000 eurot mitte-kapitaliseeritavad kulud ja Cleveroni Akadeemia.

Aruandeaastal arvestati tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasusid summas 49 000 eurot (2019: 63 000 eurot).

Cleveroni klientideks on ligikaudu 60 jaeketti ning logistikaettevõtet üle kogu maailma. Eestis pakub Cleveron pakiautomaatide lahendusi ka väike-ettevõtetele, kortermajadele ja eraisikutele. Samuti arendatakse Viljandis isesõitvat robotkullerit.