Miks maksavad kütused Eesti tanklates praegu nii palju?

Naftaturg on väga põnev sektor, seal on nii palju erinevaid tegureid, mis lõpphinda mõjutavad. Kõige suurem faktor on, et aasta jooksul on nafta maailmaturuhind 50% kasvanud. Samas on ka väiksemaid tegureid, mis hindu mõjutavad. See suvi inimesed taas sõidavad. Kogu koroonapandeemial on nafta hindadele suur mõju. Kui viimastel päeval on deltavariant levima, on taas hakatud piiranguid seadma, see mõjutab ka hindu. Ühelt poolt on nõudlus taastunud, aga teiselt poolt ollakse lähituleviku osas ettevaatlikud.

Järgmise kuu hinda mõjutab tugevalt tänane[intervjuu toimus neljapäeval, OPEC lükkas lõpuks otsustamise edasi esmaspäevaks, 5. juuliks - toim.] OPECi otsus, kas nafta tootmist augustist suurendatakse või mitte. Turg eeldab, et kuna füüsilisest naftast on puudu, nad teataval määral seda suurendavad. Samas on OPECis erinevaid arvamusi, venelased tahavad rohkem tootmist suurendada, araablased vähem.

Eestis on sisuliselt kõikides tanklates sama hind. Kas seda ei võiks nimetada kartelliks?

Konkurentsiamet on öelnud, et Eesti kütuseturg toimib väga efektiivselt ja tegelikult see nii ongi. Asi ei käi mitte nii, et kõik liigutavad hinna kõige kallima pakkujani, vaid müügihind joonistub kõige väiksema pakkuja järgi. Eesti inimene on väga hinnatundlik. Kütusemüüjad on mitu korda välja toonud, et kuskil mujal maailmas ei maksa kütus automaat- ja täisteenindustanklas sama palju. Eestis aga jookseb rahvas sinna, kus on odavam. Isegi kui odav kütus on 20 või 50 kilomeetri kaugusel. Lisaks on Eesti geograafiliselt väike ning tanklavõrk on päris hästi kaetud.

Kui konkurents on väidetavalt nii tugev, saab küsida ka vastupidise küsimuse: kas võime lähiajal näha, et mõni ettevõte lahkub turult, sest tal ei ole enam mõtet oma tanklaid üleval pidada?

Kütuseturu koondumine on meil tegelikult juba toimunud. Siiski ei saa öelda, et see oleks ebaatraktiivne äri, sest me näeme, kuidas ettevõtted investeerivad uutesse teenindusjaamadesse. Ilmselt täidavadki tanklad tulevikus ka teisi eesmärke, näiteks saab neist süüa osta. Ettevõtted näevad laiemat väärtust kui vaid kütuse müümist.