Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: Tööõnnetusega on tegemist, kui õnnetus on põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga ja juhtub ajal, mil töötaja:

• täitis tööülesannet;

• tegi tööandja loal muud tööd;

• tegutses tööandja huvides;

• viibis tööaja hulka arvataval vaheajal.

Puugihammustus on küll tööõnnetus, aga enamasti hammustus ise inimesele vaevusi ei põhjusta, vaid pigem on probleemiks hilisem võimalik haigestumine. Haigestumise puhul nt puukentsefaliiti või -borrelioosi võib tegemist olla kutsehaigestumisega. Kui inimene kahtlustab, et haigestumine võib olla tööst tingitud - st nakatumine toimus tööl, siis tuleb sellest arstile teada anda. Perearst või muu arst, kes kahtlustab, et töötajal võib olla kutsehaigus, suunab inimese töötervishoiuarstile kutsehaiguse diagnoosimiseks. Töötervishoiuarst teeb kindlaks töötaja terviseseisundi ning kogub andmed töötaja tööolude ning töö laadi kohta. Seejärel otsustab, kas haigus on tööst põhjustatud või mitte.

Küll tasub aga kohe juhtumist teavitada tööandjat. Kui ütlete seda tööandjale alles pärast haigestumist, võib olla keeruline üheselt tõendada, et saite puugi tööülesandeid täites. Kirjeldatud juhtumi puhul saab puugi eemaldanud kaastöötaja oma selgituse anda ning kinnitada töötaja juttu. Kuid kui töötaja oleks olnud üksi, on hiljem väga keeruline tõendada, et puuk saadi just tööd tehes, aga mitte paar päeva hiljem kodumurult või kodumetsast marjul käies. Sestap tulebki tööandjale teada anda, et võimaliku haigestumise korral ei peaks enam hakkama tõestama, et tegemist on kutsehaigusega. Puukentsefaliidi või puukborrelioosi peiteperiood võib olla mitu nädalat pikk (enamasti 3-4 nädalat) ja nii võib haigestumise seostamine töökeskkonnaga olla väga keeruline ja kohati paraku ka võimatu. Tööandja saab info selle kohta, millal ja mis asjaoludel puugihammustus aset leidis, edastada töötervishoiuarstile.

Lisaks on oluline tähele panna, et kui töötaja peab oma tööd (osaliselt) tegema kohtades, kus on oht puugihammustuseks, siis riskianalüüsi käigus tuvastab tööandja ka ohu võimalikuks kutsehaigestumiseks puukentsefaliiti või -borrelioosi. See omakorda paneb tööandjale kohustuse tagada vaktsineerimise võimalus töötajatele, kes puutuvad kokku bioloogiliste ohuteguritega, mille vastu on olemas tõhus vaktsiin.