Aktsionäride nõukokku kuuluvad 71 riigi esindajad. Nõukogu annab EBRD-le strateegilisi suuniseid, kontrollib finantse ja eelarve kasutamist ning kinnitab aastaaruanded.

1. juulil toimunud plenaaristungil kinnitati ka panga kliimaeesmärgid ning panga 2020. aasta tulemused. Eesti rahandusminister rõhutas istungil peetud sõnavõtus panga kiiret reaktsiooni COVID-19 kriisi ajal ning rõhutas panga jätkuva kohalolu olulisust nii Eestis kui regioonis laiemalt.

"EBRD-l on hea võimalus Eestis näidata oma kvaliteeti ja toetada positiivseid muutusi, olgu see siis rohepöörde, kliimapöörde või innovaatiliste Eesti ettevõtete rahvusvahelise laienemise rahastamisel," ütles Keit Pentus-Rosimannus oma sõnavõtus.

Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank toetab oma tegevusega maailma keskkonnahoidlikku ja säästvat arengut ning aitab ettevõtetel areneda läbi finantsinvesteeringute, äriteenuste pakkumise ning kõrgetasemelises poliitilises dialoogis osalemise.

Eesti ja EBRD koostöö keskendub praegu eelkõige Eesti finantssektori arendamisele ning koostööle rohepöördel. Eesti pakub EBRD-le ka toetust ja nõu digipöörde finantseerimisel.

Eesti astus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga liikmeks vahetult pärast panga asutamist 1992. aastal ja oli panga üks esimesi klientriike. EBRD on seni Eestisse investeerinud 96 projekti raames pea 770 miljonit eurot.