„Eestis veel küllaltki vähe tuntud „osta kohe, maksa hiljem“ makselahendus ehk Pay Later on globaalselt üks kiiremini arenevaid makseviise, millel on koroonakriisist tingitud e-kaubanduse buumi järel ülisuur kasvupotentsiaal. Prognooside kohaselt tehakse aastal 2025 juba 30% e-ostude maksetest „maksa hiljem“ lahendustega,“ sõnas Paywerki asutaja Jan Andresoo. Tema sõnul kasutab juba täna uut makseviisi rohkem kui 100 miljonit inimest üle maailma – eriti populaarne on see Z-generatsiooni seas, kellest enam kui pooled ei kasuta krediitkaarti ja otsivad ostude finantseerimiseks vähem siduvaid makseviise.

Kuigi „maksa hiljem“ teenuselt oodatakse finantssektoris revolutsiooni, siis praktikas on see väga keeruline. „Euroopa Liidus on küll ühtne turg, kuid tegelikult finantsteenused üle piiri kuigi lihtsalt ja mugavalt ei liigu, sest regulatiivne keskkond ja tehnoloogiline infrastruktuur on riigiti väga erinevad. See muudab makseviiside ülepiirilise skaleerimise keeruliseks, sest üks integratsioon ei toimi igas riigis. Näiteks ei saa Euroopa suurimad “maksa hiljem” ettevõtted kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides oma teenust pakkuda, sest neil puudub võimekus kohalikul tasandil krediidiriski hinnata. Paywerki eesmärk on lahendada see kitsaskoht, et rahvusvahelise haardega e-kaupmehed saaksid pakkuda uut tüüpi makseviisi igal pool, kus nad äri teevad,“ selgitas Andresoo.

Üleeuroopaline „maksa hiljem“ maksekeskus

Paywerk kujutab endast platvormi (PaaS), mis pakub finantsasutustele ja e-kaupmeestele teenust, et need saaksid ühe platvormi kaudu ligipääsu kogu Euroopa „osta kohe, maksa hiljem“ turule, ilma selleks ise suuri investeeringuid tegemata. „Sisuliselt soovime luua üleeuroopalist „osta kohe, maksa hiljem“ maksekeskust, mis vahendab paljude pakkujate „maksa hiljem“ lahendusi otse e-kaupmeestele. Seega on Paywerk ökosüsteem, mis toob kokku Euroopa kaupmehed ja finantsasutused,“ kirjeldas Jan Andresoo.

Andresoo tõi näite, et kui Eesti kaupmees soovib pakkuda Saksamaal klientidele „maksa hiljem“ makseviisi, siis peab tal selleks olema Saksamaal registreeritud ettevõte. Kui kaupmees tegutseb kõikidel EL-i turgudel, siis peab ta täna tegema paarkümmend eraldi integratsiooni, et tagada klientidele soovitud makseviisid.

„Euroopa turul toimub praegu paras džungel. Puudu on standardiseeritud toode, nagu krediitkaartidel on Mastercard või Visa. Igaüks pakub veidi erinevat makseviisi – võimalust maksta kolmes osas, neljas osas, 30 päeva pärast ja nii edasi. Mitmes riigis tegutseva e-kaupmehe jaoks on see paras peavalu, sest igaüks neist nõuab erinevat integratsiooni ja turundamist. See ei ole ainult tohutu investeering, vaid ka ajakulu. Tulevikus saab kaupmees pöörduda aga ühe teenusepakkuja ehk Paywerki poole, kes sisuliselt avab ühe integratsiooniga kõik regioonid,“ kirjeldas Jan Andresoo. Ta lisas, et esimese turuna sisenetakse Saksamaale, seejärel teistesse Euroopa riikidesse.