„Maailm teeb tulenevalt rohe- ja kliimapöördest läbi ajaloo suurimat muutust alates tööstusrevolutsioonist. Vajame uusi lahendusi, kuidas muuta majandus ja ettevõtlus oluliselt ressursitõhusmaks. Hariduse, teaduse ja innovatsiooni rahastamine on üks paremaid viise, kuidas tagada Eesti konkurentsivõime maailmaturul ka 10-15 aasta pärast,“ selgitas Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti.

„Soome, Rootsi ja Taani, kes on Eestile tihti eeskujuks, on teadus-arendustöö investeeringud 3-5% SKP-st, Eestis on sama näitaja täna 1,5 protsenti ehk kordades madalam. Teaduse alarahastamine on näide sellest, kuidas on võimalik elada tuleviku heaolu arvelt. Kui me põhjamaadega samas proportsioonis ei panusta, siis on selge, et majanduse eduloos jääme neist maha,“ märkis Pesti.

Ühiskondlik kokkulepe põhjamaades on see, et riik panustab mitte rohkem kui üks kolmandik ja kaks kolmandikku panustavad ettevõtted. Näiteks 1% riik ja 2% erasektor. Eestis on see näitaja hetkel umbes 0,9% riik ja 0,67% ettevõtjad. „Skandinaavia maad teevad hetkel läbi rohepööret ja see esitab ka tootearendusele täiesti uued nõudmised. Kuna Skandinaavia on ka Eesti jaoks peamine eksporditurg , siis peab konkurentsivõime säilitamiseks ka meie tooted vastama sealse ühiskonna ootustele,“ lisas ta. Pesti sõnul Ragn-Sells koostöös Eesti Ülikoolidega andnud viimase 12 kuuga sisse 2 globaalset patendiavaldust. Ragn-Sellsi suurim osa teadusrahastusest on suunatud põlevkivituhkade väärindamise tehnoloogiate väljatöötamisse, kuid arenduses on ka mitmeid teisi ringmajandust toetavaid lahendusi.

Aastaks 2020 oli Euroopa Liidu strateegiline eesmärk, et liikmesriikide uurimis- ja arendustegevuste investeeringute tase peab olema 3% SKP-st. Eelmisel aastal kinnitas Eesti valitsus, et teadusrahastus tõuseb 2021. aastal 1 protsendini, mis tähendab, et erasektorilt oodatavaks panuseks on 2%. Selleks allkirjastasid klubi eestkõneleja President Kersti Kaljulaid ja Eesti Tööandjate Keskliit kokkuleppe uuendusmahukate ettevõtete 2% klubi asutamiseks. See on kogukond arendusjuhtidest ja ettevõtjatest, kes investeerivad oma ettevõtete käibest 2% või miljon eurot aastas teadus-arendustegevusse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid