Pärast vaktsiini kasutuselevõttu on mõned riigid korraldanud loteriisid, et ergutada inimesi vaktsineerima. Nüüd leidis Bostoni ülikooli meditsiinikooli teadlaste tehtud uus uuring, et need loteriipõhised motivatsioonisüsteemid ei pruugi vaktsineerimise määra tõstmisel tõhusad olla.

"Meie tulemused näitavad, et osariigi poolt pakutavad loteriid on vaktsineerimise suurendamiseks piiratud väärtusega," ütles teadlane dr Allan J. Walkey. "Seetõttu võib vaktsiiniloteriidele kulutatud ressursse edukamalt investeerida programmidesse, mis on suunatud vaktsiinide kõhkluse ja vähese vaktsiini omastamise põhjustele."

Teadlased tuginesid oma uuringul Ohio osariigi poolt välja pakutud programmis, kus vaktsineeritud inimesed osalesid konkursil auhindade ja sularaha võitmiseks. Meeskond võrdles vaktsineerimismäärasid osariigis nii enne kui ka pärast loteriiprogrammi algust vaktsineerimise määraga riikides, kes ei seadnud sisse selliseid hüvesüsteeme, et teha kindlaks, kui tõhusad nad vaktsineerimise määra suurendasid.

Lõppkokkuvõttes leidsid teadlased, et loterii stiimulid vaktsineerimise määra suurendamiseks ei töötanud. Teadlased said teada, et võimalus võita koguni miljon dollarit ei suurendanud vaktsiinide arvu kogu Ohio osariigis. Selle asemel oli Ohio elanike ja teiste osariikide vaktsineerimise määrade vahel vähe erinevusi. Uuringus edasi liikudes loodab meeskond, et rahvatervise ametnikud hakkavad vaktsineerimise arvu suurendamiseks kasutama muud tüüpi stiimuleid.

"Oluline on hoolikalt hinnata strateegiaid, mis on kavandatud vaktsiini omastamise suurendamiseks, edukate strateegiate kiireks juurutamiseks ja mittetöötavate strateegiate järkjärguliseks kaotamiseks," ütles dr Walkey.