PTA üle-eestiliste reidide kestel selgus, et kasvatajad, kes müüvad enda kasvatatud marju, ei ole tihtipeale teadlikud, et marjade kohta tuleb pidada arvestust.

Esmatootja ehk kasvataja, kes müüb ise oma toodangut, ei pea omama saatedokumenti, küll aga peab tal olema ette näidata mõni muu dokument, näiteks arvestusleht, kus on kirjas turul müüdud marjade kogus ja päritolu. Seega peab ka esmatootja tõestama, et see toodang, mida ta müüb, on pärit tema põllult. Kas selleks dokumendiks on arvestusleht, saatedokument või mõni muu dokument, on esmatootja enda valida.

Teiseks on maasikakasvatajatel oluline jälgida, et kui maasikakasvatuses kasutatakse taimekaitsevahendeid, siis tuleb ühtlasi veenduda, et need on Eestis turule lubatud ja maasikale kasutamiseks registreeritud. Taimekaitsevahendite registri leiab PTA kodulehelt.

Oluline on kontrollida ka taimekaitsetunnistuse olemasolu nii taimekaitsevahendi kasutamise üle otsustajatel kui töö teostajatel. Tunnistuse kehtivust saab samuti kontrollida PTA kodulehelt.

Luubi all ka mahemaasikate müüjad

Amet kontrollib kõiki mahetunnustatud ettevõtteid vähemalt kord aastas. „Harvem kontrollitakse vaid madala riskiga mahetunnustatud ettevõtteid, kelleks on pakendatud mahetooteid üksnes turustavad ettevõtted,“ räägib PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist Pille Edovald, lisades, et pakendatud mahetooteid otse lõpptarbijale müüvaid kaupluseid ja neis müüdavaid pakendatud mahetooteid kontrollib amet vastavalt võimalikule riskile.

„Kui selgub, et mahekaubana müüdavad tooted ei olegi tegelikult mahedad, algatatakse nende tootjate suhtes menetlus. Halvemal juhul võib ettevõte kaotada maheettevõtte staatuse,“ märgib ta.

Mahemaasikate jälgitavuse tagamisel on Edovaldi sõnul oluline teada, et kui turustad oma kasvatatud mahemaasikaid teisele ettevõttele, siis veendu, et need oleksid asjakohastes pakendites (taaras/kastides), millele on märgitud: tootja ehk kasvataja nimi ja aadress, viide mahepõllumajanduslikule tootmismeetodile, kasvatajat kontrolliva kontrolliasutuse koodnumber (EE-ÖKO-03).

„Kui nimetatud andmed ei ole maasikate kastidel, siis peab need andmed kirja panema ka saatedokumendile, juhul kui kõnealust dokumenti saab vaieldamatult seostada maasikate kastiga,“ lisab peaspetsialist.

Mahemaasikate kasvatamine nõuab rohkem tähelepanu

Mahemaasikate kasvatamisel on tegu loodushoidliku tootmisviisiga, millega aidatakse kaasa liigirikkuse ja vee kvaliteedi säilimisele, kuna ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega taimekaitsevahendeid.

„Selle asemel säilitatakse ja parandatakse mullaviljakust orgaaniliste väetistega – näiteks sõnnik, kompost, haljasväetised – ning liblikõieliste kultuuridega,“ rääkis PTA mahepõllumajanduse ja seemne osakonna peaspetsialist Marge Thetloff. „Taimekahjureid ja -haiguseid aitavad kontrolli all hoida kahjustus- ja haiguskindlamad sordid, kahjurite looduslike vaenlaste soodustamine, mehaanilised tõrjevõtted ja lubatud looduslike taimekaitsevahendite kasutamine.“

Thetloff tuletab meelde, et mahepõllumajanduslik tootmine hõlmab iga-aastast kontrolli ja vajadusel ka lisakontrolle, mis aitavad veenduda, et mahepõllumajandusliku tootmise eeskirju järgitakse. „Mahepõllumajanduse nõudeid tuleb hakata täitma hiljemalt tunnustamise taotluse esitamise kuupäevast ning taotluse esitamisel tuleb tasuda ka riigilõiv,“ sõnab ta.

Mahetootmisega tegeleda sooviv ettevõte peab läbima ka nn üleminekuperioodi. Selle aja jooksul kasutab ettevõte mahepõllumajanduslikke tootmismeetodeid, kuid toodangut mahedana veel müüa ei tohi. Üleminekuperiood algab ettevõtte tunnustamise taotluse esitamise päevast.

„Maasikate nagu ka teiste marjakultuuride puhul on üleminekuperioodi pikkus kolm aastat,“ jätkab peaspetsialist. „Mahepõllumajanduslikuks tootjaks saab ettevõte pärast taotluse esitamise ja vastavasisulise kontrolli edukat läbimist, kuid alles pärast üleminekuperioodi läbimist saab ettevõte toodangut turustada mahedana. “

Amet jätkab müügiplatsidel maasikate päritolu ja märgistuse kohta kontrollide tegemisega ka edaspidi. Hooaja kokkuvõte tehakse septembris.