Fermi Energia eesmärk on uurida võimalust rajada Eestisse uue põlvkonna väike moodulreaktor-tuumajaam elektrienergia varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks. Kauplemine on avatud kaks nädalat, 8. juulist 22. juulini, investeerimis- ja kauplemisplatvormil Funderbeam.

“Meie eesmärk on teha Eesti energiatootmine igal ajal ja iga ilmaga puhtaks, ning on väga liigutav, et Eesti inimesed tahavad Fermi Energiaga koos Eesti tulevikku ja rahva heaolusse panustada. Nii rahvusvaheliste ettevõtete toetus kui ka näiteks aasta jooksul pea kahekordistunud elektrienergia hind annavad kindlust, et ilmast sõltumatu, aastaringselt kättesaadav energiatootmine on Eestis vajalik, teostatav ja kasulik investeering tulevikuks,” sõnas Fermi Energia tegevjuht Kalev Kallemets.

Fermi Energia on Funderbeami platvormi kaudu juba kaasanud 1,68 miljoni euro suuruse investeeringu. Kokku osales rahastamises 1645 investorit, kellest ligi 95% olid Eesti elanikud. Kapitali kaasamise eesmärk oli rahastada ettevõtte tööd väikereaktori rajamise arendamiseks Eestis muuhulgas riigi eriplaneeringu protsessiga.

Investeeringud sellega ei lõppenud, kuna tänavu märtsis investeeris Fermi Energiasse ka Engie gruppi kuuluv Belgia insenerettevõte Tractebel Engineering SA ja rida Eesti professionaalseid investoreid ning mais Rootsi riiklik energiaettevõte Vattenfall.

Lisaks Tractebelile ja Vattenfallile teeb Fermi Energia koostööd ka mitmete teiste Euroopa energiaettevõtetega, kes panustavad oma oskusteabega ning saavad koostööst uusi praktilisi teadmisi väikereaktorite tehnoloogiatest.