Kohtutäituritel on loodud võimalus kontrollida II pensionisamba väljamaksete avalduse esitamist ja väljamaksete tegemise kontot elektroonselt vastava lahenduse kaudu otse Pensionikeskuse infosüsteemist. Seega on neile hästi teada, kes on oma raha otsustanud välismaa kontole suunata. Hetkeseisuga liigub välismaa pangakontodele ligi 9,5 miljonit võlgnike raha.

Rahata jäävad üksikemad, kes ootavad elatist, invaliidiks jäänud kuriteo ohvrid ning ka riik ise.

"Nende hulgas on ka arvestatav hulk elatisvõlgnikke, kelle lapsed "vaatavad seda pealt". Lisaks ei saa võlgnikele jagatavast rahast osa ka kriminaalasjades kahju nõudjad ja riik ise  trahvide ja muude sissenõuete osas. Aegumise tähtajad aga tiksuvad edasi ja kokkuvõttes võivad sissenõudjale jääda vaid "tühjad pihud"," kirjeldas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja Eestseisuse aseesimees ja Ametikogu esimees Katrin Vellet.