Tallinna Taksopark töötas piirkonnas aastatel 1950–1991 ning seal asus ka ettevõtte kontor. Tootmishooned ja garaažid Endla ja Tulika tänava nurgal valmisid aastal 1961. Aastal 1995 kolis Tulika 33b majja Kristiine Linnaosa Valitsus, tegutsedes seal aastani 2020.

„Praeguseks on Tulika 33b hoone amortiseerunud, hoone kasutusele võtmist pärsivad ka sinna tekkinud hallitus ja seened. Tühjana seisev hoone on turvalisuse huvides vaja lammutada,“ ütles abilinnapea Eha Võrk ning lisas, et esialgu Tulika 33b kinnistule midagi asemele ei ehitata. „Kuid tulevikus kavandame sinna multifunktsionaalset hoonet, mis oleks Kristiine kogukonnale laialt kasutatav. Vahepealsel ajal on kaalutud rajada vabanevale alale näiteks turg või hoopis uisuplats, mille idee pakuti välja kaasava eelarve protsessis.“

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe lisas, et vana linnaosa haldushoonel oli pikk ajalugu, kuid tänaseks on see oma aja ära elanud ning asukoht ootab uusi mõtteid, kuidas piirkonda edasi arendada. „Uus haldushoone Metalli tänav 5 on moodne, energiasäästlik ja kogukonnakeskne. Kokkuvõttes paneme ühe punkti pikale ajajärgule siin Tulika tänava ääres. Taksopargi ajalugu mäletavad paljud piirkonna elanikud, kusjuures 1990 oli siin tööl 3000 töötajat, autosid ja väikebusse oli 1200, mis iseloomustab selle asutuse omaaegseid mõõtmeid ja ulatust. Loodan, et täna avatud pop-up näitus toob paljudele rõõmsaid emotsioone ja mälestusi meelde,“ sõnas Riibe.

Endine taksopargi hoone

Töömaa üleandmise tseremoonia algas retroauto Volga sissesõiduga, mida võib omal moel pidada Tallinna Taksopargi sümboliks. Autot juhtis endine linnapea ja Kristiine linnaosa esimene vanem Peeter Lepp. Abilinnapea Eha Võrk allkirjastas töömaa üleandmise-vastuvõtmise akti töövõtjaga ning avas koos Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibega pop-up näituse „Tulika tn 33b läbi aegade alates aastast 1956“.

Tulika 33b hoone ja garaaži lammutustööd projekteeris Crushtec OÜ, töid teostab Aspen Grupp OÜ ja omanikujärelevalvet teeb Eastconsult OÜ. Enne töödega alustamist rajatakse Tulika 33c söögikohale uus liitumine veevärgiga, kuna olemasolev jõuab naaberhoonesse läbi lammutatava hoone. Liitumispunkti ehitab Watercom OÜ. Tööde kogumaksumus on 136 349 eurot. Lammutusega seotud tegevusi toetab 63 422 euroga SA Kredex, linna omafinantseering on 72 927 eurot.