„Eesti eksport liigub tõusvas joones ja seega on vaja suurendada kehtivat tagatise mahupiirangut, et Eesti ettevõtted saaksid kindluse välisturgudel," ütles Sutt. „Kui seni sai Kredex kasutada tagatisteks kuni 192 miljonit eurot, siis uus mahupiirang on 400 miljonit eurot," lisas ta.

Suti sõnul on eelnõu teine eesmärk muuta riikliku eksporditagatiste senist korda ja luua Eesti ettevõtetele võimalused kindlustada ka eksporditehingud, kus müügitegevust korraldatakse näiteks läbi vahendaja. Kehtiva õigusega võib kindlustatu olla vaid Eesti eksportöör, mitte tema sidus- või tütarettevõtja või eksportööriga osaluse kaudu mitteseotud vahendaja. „See lihtsustab senist korda ja annab võimaluse kindlustuseks suuremale ringile ettevõtetele," rääkis minister.

Eelmise aasta lõpu seisuga oli kehtivate riiklike eksporditagatiste maht 146,2 miljonit eurot ja lähiajal maht eelduslikult suureneb. KredEx Krediidikindlustuse poolt kindlustatud käive kasvas 2020. aastal 10 protsenti, kokku 716 miljoni euroni.